dnes je 28.9.2022

Povinnosti kontrolovaného daňového subjektu pri daňovej kontrole v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Písomná dohoda o elektronickom doručovaní správcovi dane v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odvolanie voči oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Substitučné zastupovanie daňového subjektu v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Použitie neoznačenej platby v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové tajomstvo v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočítanie dane platiteľom registrovaným podľa § 5 v roku 2022Garancia

28.9.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočítanie dane platiteľom pri investičnom zlate v roku 2022Garancia

26.9.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemožnosť odpočítania dane platiteľom v roku 2022Garancia

22.9.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočítanie dane platiteľom v roku 2022Garancia

20.9.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Fakturácia zapožičania zamestnancov inej firme/spriaznenej osobe z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

31.8.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pripravované zmeny v oblasti DPH v roku 2023Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dovozu tovaru z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2022Garancia

31.8.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH v roku 2022Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2022Garancia

31.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová povinnosť pri dodaní služby v roku 2022Garancia

29.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodanie služby v roku 2022Garancia

26.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obnova daňového konania v roku 2022Garancia

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zrušenie registrácie pre DPH na základe žiadosti SZČO v roku 2022Garancia

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Možnosti delenia príjmov a výdavkov združenia fyzickej osoby v roku 2022Garancia

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku v roku 2022Garancia

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vysporiadanie dane z príjmov za zomretého živnostníka v roku 2022Garancia

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pokuta pre SZČO pri nesplnení povinnosti pri výkone daňovej kontroly v roku 2022Garancia

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru v roku 2022Garancia

24.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto dodania ostatných služieb v roku 2022Garancia

23.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru v roku 2022Garancia

22.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto dovozu tovaru v roku 2022Garancia

18.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu v roku 2022Garancia

16.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť v roku 2022Garancia

9.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto dodania služby pri preprave tovaru a doplnkových služieb pri preprave v roku 2022Garancia

2.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie v roku 2022Garancia

1.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznamovacia povinnosť po zmene priezviskaGarancia

27.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Návrh na obnovu konaniaGarancia

27.7.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zrušenie registrácie k dani z príjmovGarancia

27.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Práva kontrolovaného subjektu pri daňovej kontrole v roku 2022Garancia

27.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Základné zásady doručovania v správe daníGarancia

27.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pokuta za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení zrážkovej dane v roku 2022Garancia

27.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dodania tovaru po sebe nasledujúcich dodaní v roku 2022Garancia

26.7.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odpočet DPH v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Práva kontrolovaného subjektu pri daňovej kontrole v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus