dnes je 16.7.2024

Input:

Platba DPH zo vstupného v roku 2024

24.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.2 Platba DPH zo vstupného v roku 2024

Ing. Ivana Glazelová


Otázka:

Ak zabezpečujem v s.r.o. ako platba DPH predaj vstupného pre inú organizáciu, ktorá je neplatcom DPH vstupné na môj účet cez KIOSK. Účtujem tento príjem cez účet 379, alebo nejako inak? Som povinná z takto prijatých peňazí , ktoré následne prepošlem tej inej organizácii odviesť DPH?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§75 Postupov účtovania v PU - Účtová skupina 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar, V prospech účtov tejto účtovej skupiny sa účtujú tržby z predaja tovaru, zásob vlastnej výroby a služieb typických pre hospodársku činnosť účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky alebo účtu 211 – Pokladnica.

§ 16 ods. 13 ZDPH - Miestom dodania služby, ktorá spočíva v sprostredkovaní tovaru alebo služby osobou, ktorá koná v mene a na účet inej osoby, dodanej osobe inej ako zdaniteľnej