dnes je 22.7.2024

Dodatočné daňové priznanie DPH v roku 2017Archív

20.9.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie v JÚ v roku 2023Archív

31.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri storne faktúry v roku 2018Archív

31.10.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri dovoze tovaru z Číny v roku 2018Archív

5.12.2018, Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v roku 2024Garancia

17.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018Archív

20.4.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri nesprávne vystavenej faktúre v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie za rok 2017 ako správny delikt v roku 2019Archív

24.1.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri oneskorenej úhrade za dodanie tovaru v roku 2018Archív

4.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Možnosť podania dodatočného daňového priznaniaArchív

14.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registračný poplatok pre motorové vozidlá v roku 2017Archív

27.4.2017, Ing. Jana Fülöpová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Opravný daňový doklad z pohľadu daňového priznania k DPH v roku 2022Archív

24.1.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkArchív

27.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 51 Uplatnenie práva na odpočítanie daneArchív

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 30a Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomociArchív

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 79 Nadmerný odpočetArchív

22.3.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nadmerný odpočet v roku 2019Archív

5.9.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 30d Úľava na dani pre registrované sociálne podnikyArchív

2.4.2024, Ing. Ailina Hanková, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 68ca Správa daní pri uplatňovaní osobitných úpravArchív

28.1.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oneskorene prijaté faktúry za tovar a služby z EÚ z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v ukladaní pokuty účinné od 1.1.2024 - zavedenie „druhej šance"Archív

12.1.2024, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 32 Daňové priznanie (k dani z príjmov FO)Archív

1.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oprava chyby minulého účtovného obdobia v roku 2021Archív

18.9.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Výzva na podanie kontrolného výkazu a na odstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkazeArchív

23.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pokuty za nesplnenie daňových povinností nepeňažnej povahy podľa daňového poriadkuArchív

28.2.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

K vybraným ustanoveniam daňového poriadku po novele účinnej od 1. 1. 2020Archív

20.2.2020, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zánik práva vyrubiť daň a účinná ľútosťArchív

14.2.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu pri neodstránení nedostatkov vo výkazochArchív

17.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu pri neodstránení nedostatkov vo výkazochArchív

24.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 30b Úľava na dani pre prijímateľa stimulovArchív

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Správne delikty v správe daníArchív

31.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 41 Daňové priznanie a zdaňovacie obdobieArchív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vystavené faktúry za minulé zdaňovacie obdobia z pohľadu dane z príjmov a DPH v roku 2020Archív

28.8.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové priznanie k DPH pri nesprávne vystavenej faktúre v roku 2018Archív

5.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Preddavky na daň z motorových vozidielArchív

3.4.2017, Ing. Jana Fülöpová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uloženie pokuty za porušenie daňových povinností ZDPH v roku 2017Archív

27.10.2017, Ing. Peter Jurčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 40 Povinnosti zamestnávateľaArchív

25.11.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Základné zásady ukladania pokút v správe daní po 1. 1. 2024Archív

19.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pokuty za nesplnenie daňových povinností peňažnej povahy podľa daňového poriadkuArchív

22.3.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o správe daní od 1. 1. 2017Archív

28.2.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príprava na ohlásenú daňovú kontrolu na DPHArchív

28.5.2021, Mgr. Ing. Peter Schmidt, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus