dnes je 30.9.2022

Dodatočné daňové priznanie k DPH v roku 2017Garancia

15.5.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatočné daňové priznanie DPH v roku 2017Archív

20.9.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri storne faktúry v roku 2018Archív

31.10.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri dovoze tovaru z Číny v roku 2018Archív

5.12.2018, Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie za rok 2017 ako správny delikt v roku 2019Archív

24.1.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018Archív

20.4.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri nesprávne vystavenej faktúre v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri oneskorenej úhrade za dodanie tovaru v roku 2018Archív

4.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registračný poplatok pre motorové vozidlá v roku 2017Archív

27.4.2017, Ing. Jana Fülöpová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oneskorene prijaté faktúry za tovar a služby z EÚ z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 30a Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomociGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 30d Úľava na dani pre registrované sociálne podnikyGarancia

1.10.2020, Ing. Ailina Hanková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Omylom zaúčtovaná faktúra a DPH

23.12.2011, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 51 Uplatnenie práva na odpočítanie daneGarancia

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru od českého dodávateľa

16.2.2015, Ing. Stanislav Krajčír, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravný daňový doklad z pohľadu daňového priznania k DPH v roku 2022Garancia

24.1.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 32 Daňové priznanie (k dani z príjmov FO)Garancia

4.1.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové priznanie k DPH pri nesprávne vystavenej faktúre v roku 2018Archív

5.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 30b Úľava na dani pre prijímateľa stimulovGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 68ca Správa daní pri uplatňovaní osobitných úpravGarancia

28.1.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oprava faktúry z pohľadu DPH v roku 2017

28.7.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava základu dane na základe prijatého dobropisu v roku 2015

2.3.2015, Ing. Martin Geško PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadmerný odpočet v roku 2019Archív

5.9.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava chyby minulého účtovného obdobia v roku 2021Garancia

18.9.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Možnosť uplatnenia zvýšeného superodpočtu od základu dane za rok 2021Archív

29.7.2021, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Kontrolný výkaz k DPH v roku 2016

24.10.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Preddavky na daň z motorových vozidielArchív

3.4.2017, Ing. Jana Fülöpová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nepoužitie koeficientu a následná oprava odpočítanej dane

13.1.2011, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o správe daní od 1. 1. 2017Archív

28.2.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočná faktúra za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v roku 2017

2.6.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príprava na ohlásenú daňovú kontrolu na DPHArchív

28.5.2021, Mgr. Ing. Peter Schmidt, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nesprávne zaradenie daňového dokladu

14.3.2012, Ing Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vystavené faktúry za minulé zdaňovacie obdobia z pohľadu dane z príjmov a DPH v roku 2020Archív

28.8.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Opravná faktúra za nesprávne fakturovanú cenu z pohľadu DPH v roku 2021Archív

31.8.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Postup pri oprave chýb minulých účt. období z účtovného a daňového hľadiska v roku 2017Archív

14.9.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Aké dátumy vystavenia majú byť na dobropise?

10.12.2012, Ing. Ján Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je treba odviesť DPH, keď bol tovar ukradnutý?

21.11.2012, Ing. Ivana Redekyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava dokladu v daňovom priznaní v roku 2016Garancia

13.3.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uloženie pokuty za porušenie daňových povinností ZDPH v roku 2017Archív

27.10.2017, Ing. Peter Jurčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus