dnes je 16.7.2024

Input:

Dodatočná lehota na prvotné splnenie vybraných povinností po 1. 1. 2025

17.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.7 Dodatočná lehota na prvotné splnenie vybraných povinností po 1. 1. 2025

Ing. Ján Mintál

V nadväznosti na nové znenia registračných ustanovení bude od 1. 1. 2025 v prípadoch, keď tuzemskému platiteľovi dane nebolo do uplynutia lehoty na splnenie určitých povinností vyplývajúcich zo zákona o DPH (vyhotovenie faktúry, podanie daňového priznania, podanie kontrolného výkazu) daňovým úradom doručené rozhodnutie o registrácii pre daň, platiť dodatočná lehota na prvotné splnenie týchto povinností, a to päť pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Táto dodatočná lehota sa bude týkať tuzemského platiteľa dane, ktorý v ustanovenej lehote splnil registračnú alebo oznamovaciu povinnosť. Rovnako sa táto dodatočná lehota bude týkať aj zahraničnej osoby, ktorá v ustanovenej lehote splnila registračnú alebo oznamovaciu povinnosť, a nebolo jej do uplynutia