dnes je 16.7.2024

Input:

Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku

13.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.5 Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku

Ing. Ján Mintál

Právna úprava úpravy odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom investičnom majetku, ku ktorej dochádza v prípade zmeny rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, je obsiahnutá v rámci § 54d zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”). Jej obsah predstavujú pravidlá, ktoré umožňujú po prvotnom odpočítaní dane upraviť odpočítanú daň v nasledujúcich kalendárnych rokoch, a to v závislosti od objektívnych okolností, na základe ktorých dôjde k zmene rozsahu používania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie.

V zásade je obdobie na úpravu odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku päť rokov vrátane roka, v ktorom platiteľ dane nadobudol