dnes je 16.7.2024

Input:

Zmeny v odpočítaní DPH pri registrácii platiteľa a pri oneskorenej registrácii platiteľa od 1. 1. 2025

10.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.2 Zmeny v odpočítaní DPH pri registrácii platiteľa a pri oneskorenej registrácii platiteľa od 1. 1. 2025

Ing. Ján Mintál

Od 1. januára 2025 sa upravujú podmienky odpočítania dane z tovarov a služieb, ktoré platiteľ dane nadobudol alebo prijal v postavení zdaniteľnej osoby ešte predtým, než sa stal platiteľom dane, alebo ak daňová povinnosť vznikla podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH pred dňom, keď sa stal platiteľom dane, a ktoré použije alebo použil ako platiteľ dane. Zásadná zmena v porovnaní s právnou úpravou platnou do konca roka 2024 spočíva v tom, že táto daň bude odpočítateľná výlučne v daňovom priznaní podanom za prvé zdaňovacie obdobie.

V nadväznosti na nové pravidlá registrácie podľa § 4 a § 5 zákona o DPH, ktoré ustanovujú, že zdaniteľná osoba sa s výnimkou dobrovoľnej registrácie stáva platiteľom dane v momente, keď