dnes je 16.7.2024

Input:

Dodanie služieb z 3. krajiny medzi zubnou technikou a zubnou ambulanciou z pohľadu DPH

31.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.5 Dodanie služieb z 3. krajiny medzi zubnou technikou a zubnou ambulanciou z pohľadu DPH

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Môžem sa vrátiť k mojej otázke, už ste mi odpovedali:

mám ešte pripomienku, dostala som sa k Rozsudku/Metodický pokyn (C-401/05 VDP Dental Laboratory NV). Je to nutné riešiť vo väzbe na § 29 ZDPH ? Podľa metodického pokynu je oslobodené od dane len dodanie zubných náhrad, ktoré vykoná zubný lekár alebo zubný technik .

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

  • zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stanovisko:

Zdravotnú starostlivosť oslobodenú od dane upravuje § 29 ZDPH. Ide o poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti či už štátnym alebo neštátnym