dnes je 29.9.2022

§7a registrácia na DPH v roku 2019

26.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia DPH podľa §7a v roku 2017

20.2.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia DPH podľa §7a v roku 2017Garancia

10.4.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registrácia DPH podľa §7a zákona o DPH v roku 2017Archív

18.9.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 7a Registrácia zdaniteľných osôb pri cezhraničných službáchGarancia

27.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nadobudnutie tovaru z Rakúska zdaniteľnou osobou registrovanou podľa § 7a zákona o DPH v roku 2021Archív

21.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 82 Zrušenie registrácie osoby identifikovanej pre daň podľa § 7Garancia

19.4.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registračná povinnosťZáznam

13.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:39

Prístupné pre: DPH profi plus

Usmernenie k ustanoveniam § 81 až § 83 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v období pandémieArchív

28.7.2020, Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica Odbor daňovej metodiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nadobudnutie tovaru z Rakúska zdaniteľnou osobou registrovanou podľa § 7a zákona o DPH v roku 2021Archív

28.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 7 Registrácia nadobúdateľa tovaruGarancia

23.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Cezhraničné vystavovanie faktúr za služby z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.5.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie služby do USA živnostníkom a povinnosť registrácie pre DPH v roku 2019Archív

26.7.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nákup tovaru od poľského dodávateľa z pohľadu DPH v roku 2021Archív

25.1.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 7a zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie služby neplatcom DPH v inom členskom štáte

22.6.2012, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodanie služby do členského štátu EÚZáznam

6.8.2015, Ing. Vladimír Ozimý, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:43

Prístupné pre: DPH profi plus

Vykonávanie služieb živnostníka v zahraničí z pohľadu DPH v roku 2021Archív

29.3.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Základné pojmy DPH pre začiatočníkovZáznam

3.5.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:44

Prístupné pre: DPH profi plus

Vystavenie faktúry nadácii, ktorá má sídlo v Poľsku a nieje platcom DPH

16.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neplatca DPH podľa § 7a

30.12.2011, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavebné práce v inom čl. štáte a povinnosť registrácie na DÚ

26.10.2011, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2022 (I. časť)Garancia

10.1.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registrácia pre DPH pri dodávke stavebných prác do ČR

30.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia pre DPH pri dodávke stavebných prác do ČRArchív

4.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018

11.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH od 1.1.2018ZáznamGarancia

5.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:08

Prístupné pre: DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátuGarancia

5.5.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zdaňovanie príjmov autora pre českú neziskovú spoločnosť v roku 2021Garancia

14.12.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Trojstranný obchod v roku 2015

7.10.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenájom rodinného domu zahraničnou osobou z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.10.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registrácia zahraničnej osoby pre daň (DPH) v roku 2017 podľa § 5 ods. 1 zákona o DPHArchív

23.6.2017, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 5 Registrácia zahraničných osôbGarancia

21.12.2021, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH v roku 2022Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 85kl Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022Garancia

21.4.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia tovaru zahraničnej osobe z pohľadu DPH v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2018

17.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí podať súhrný výkaz podnikateľ neplatca DPH?

6.11.2012, Ing. Ivana Redekyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v oblasti DPH v roku 2020 a 2021Záznam

13.11.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:37

Prístupné pre: DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

21.2.2022, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registračná povinnosť zahraničnej osoby od roku 2020Archív

3.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 4 Registračná povinnosťGarancia

17.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus