dnes je 30.9.2022

Najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH v roku 2022Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dovozu tovaru z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2022Garancia

31.8.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia zapožičania zamestnancov inej firme/spriaznenej osobe z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

31.8.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pripravované zmeny v oblasti DPH v roku 2023Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odloženie daňovej exekúcie a zastavenie daňového exekučného konaniaGarancia

26.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Exekučný titulGarancia

26.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňový exekučný príkazGarancia

26.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová exekučná výzvaGarancia

26.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová exekúcia a jej formyGarancia

26.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novinky v problematike DPH v roku 2022ZáznamGarancia

31.3.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:21

Prístupné pre: DPH profi plus

Návod na vyplnenie formulára „Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie“Garancia

29.11.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uvedenie IČ DPH na faktúre od zahraničného dodávateľa v roku 2018

26.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zjednodušená faktúra podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2017

22.11.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aké riziko hrozí spoločnosti, ktorá si uplatní reverse - charge?

30.4.2013, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktúra má byť vystavená s DPH pri darovaní osobného auta?

13.2.2013, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vystavovanie faktúr do 31.12.2012 a od 1.1.2013?

30.1.2013, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aké dátumy vystavenia majú byť na dobropise?

10.12.2012, Ing. Ján Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je správne vystaviť poľskej firme faktúru aj s DPH?

10.10.2012, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné použiť doklad z elektronickej registračnej pokladnice?

14.9.2012, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodávka tovaru z ČR do SR a fakturácia z pohľadu DPH

17.10.2011, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer