dnes je 16.7.2024

Input:

Sadzba DPH pri závodnom stravovaní

27.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.1 Sadzba DPH pri závodnom stravovaní

Ing. Zuzana Sidorová


Otázka:

Bude aj naďalej platiť 10% dph pre závodné stravovanie?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Uplatňovanie zníženej sadzby DPH 10% je upravené v zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH”) a to konkrétne v §27, ktorý uvádza uplatňovanie na tovary uvedené v prílohy č. 7 a služby uvedené v prílohe č. 7a. Medzi služby uvedené v prílohe č. 7a zákona o DPH patria služby spojené s podávaním jedál a nápojov (len reštauračné a stravovacie služby). Zmenou v zákone o DPH od 01.01.2024 (Lex konsolidácia) došlo k zúženiu uplatňovania zníženej sadzby DPH 10%. Znížená sadzba DPH sa neuplatňuje na podávanie nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5% objemu podávaného nápoja.

Znížená sadzba dane sa teda od 1.1.2024 aj naďalej uplatňuje pri samotnom podávaní jedál a tiež aj pri samotnom