dnes je 16.7.2024

Input:

Podávanie súhrnného výkazu k DPH zdaniteľnou osobou

24.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.16 Podávanie súhrnného výkazu k DPH zdaniteľnou osobou

Ing. Ján Mintál

Okrem platiteľov DPH povinnosť podať súhrnný výkaz zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) ustanovuje aj pre zdaniteľné osoby registrované pre daň podľa § 7 alebo § 7a tohto právneho predpisu. Pre spomínané osoby je však povinnosť podať súhrnný výkaz viazaná predovšetkým na dodávky služieb s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, keď osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Ďalej platí, že osoby registrované pre daň podľa § 7 a 7a zákona o DPH, ktoré sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, sú povinné podávať súhrnný výkaz, pričom obdobie, za ktoré podávajú súhrnný výkaz, sa ustanovuje rovnako ako u platiteľov dane, ktorí dodávajú tovar do iných členských štátov resp., ktorí sa zúčastňujú