dnes je 16.7.2024

Input:

Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu neplatiteľom DPH

11.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.3 Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu neplatiteľom DPH

Ing. Ján Mintál

Nadobudnutie tovaru a súčasne povinnosť platiť daň v tuzemsku z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu vzniká aj iným osobám ako platiteľom DPH, na rozdiel od osôb, ktoré sú platiteľmi DPH, však nemajú tieto osoby právo na odpočítanie dane z nadobudnutia tovarov. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak:

  • nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a

  • dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem dodania tovaru formou zásielkového predaja.

Predmetom