dnes je 16.7.2024

Input:

Úvodník

7.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne sa dočítate o úhrade za energie pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2024. Pozor na špecifiká v prípade prenájmu nehnuteľnosti a DPH. Špecifiká problematiky vzniku daňovej povinnosti pri dodaní tovaru alebo služby, ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sú obsiahnuté v rámci ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o DPH. Vychádzajúc z § 19 ods. 3 písm. c) zákona o DPH platí, že ak platiteľ dane požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary.

Od 1.1.2025 nás čaká viacero zmien v oblasti DPH. Tieto zmeny upravujú podmienky odpočítania dane z tovarov a