dnes je 28.9.2022

Odpočet DPHArchív

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenajatý automobil a odpočet DPH

19.7.2012, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zlúčenie firiem a odpočet DPH

18.6.2012, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Má spoločnosť nárok na odpočet DPH z nákupov?

29.7.2013, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavba bytov a odpočet DPH koeficientom

13.10.2011, Ing. Dušan Dobšovi, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preprava tovaru a nárok na odpočet DPH

13.1.2011, Ing. Ľubica Mihóková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výherné automaty a nárok na odpočet DPH

13.1.2011, Ing. Ľubica Mihóková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovné náhrady a nárok na odpočet DPH

27.12.2011, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočet DPH z nepeňažného príjmu zamestnancov

6.11.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odpočet DPH v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Môžeme si nárokovať odpočet DPH z technického zhodnotenia?

14.12.2012, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatnenie odpočtu DPH pri registrácii v roku 2021Archív

28.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Môže si platca DPH uplatniť odpočet DPH z výdavkov?

30.9.2013, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ktorom období mám nárok na odpočet DPH?

18.11.2013, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočet DPH z vydaného paragónu v roku 2018

19.3.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Môže si odberateľ v tomto prídade uplatniť odpočet DPH za 1/2013?

21.2.2013, Ing. Marta Rešetková, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odpočet DPH pri poistnej udalosti v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Ubytovanie z pohľadu nároku na odpočet DPH v roku 2017

2.8.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočet DPH z faktúry od českého dodávateľa v roku 2018Archív

3.12.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočet DPH z prijatých faktúr pri predaji podniku v roku 2020Archív

28.8.2020, Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na odpočet DPH pri rekonštrukcii prenajatej nehnuteľnosti v roku 2020Archív

30.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Inštitút nedôveryhodne uskutočneného obchodu a odpočet DPH v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na odpočet DPH pri ubytovaní zamestnancov v rámci služobných ciest

30.1.2015, Ing. Miroslava Ďurovková Bakertilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočet DPH pri kúpe bytu po uplynutí 5 rokov užívania

5.10.2011, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočet dph pri kúpe a montáži strešného nosiča a boxu na osobné auto

24.6.2011, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena obchodného mena spoločnosti a správne údaje na faktúre z pohľadu DPH v roku 2019Archív

4.3.2019, Ing. Ivana Jackaninová, daňový poradca Audit Tax Consulting, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nadobudnutie tovaru s montážou a DPH v roku 2017

6.2.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odpočítanie DPH pri faktúrach s prenosom daňovej povinnosti v roku 2020Archív

1.12.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vystavovanie faktúr do 31.12.2012 a od 1.1.2013?

30.1.2013, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj stavebných pozemkov súkromnou zahraničnou osobou z pohľadu DPH v roku 2020Archív

21.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 49a Odpočítanie dane platiteľom pri nehnuteľnostiachGarancia

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra za služby z Írska z pohľadu DPH v roku 2021Archív

29.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nákup sedacej súpravy do kancelárie z pohľadu dane z príjmov a DPH v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Úprava odpočítanej dane DPH pri zmarenej investícii v roku 2017Garancia

22.3.2017, Ing. Beáta Jarošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odovzdanie výhry v rámci súťaže z pohľadu zákona o DPH v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v tlačive daňového priznania k DPH od 1.1.2020Archív

27.3.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pomerné odpočítanie DPH z dodaných služieb v roku 2021Archív

21.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 21 Zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová povinnosť pri dovoze tovaruGarancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus