dnes je 20.5.2024

Odpočet DPHArchív

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočet DPH z faktúryArchív

26.1.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dôkazné bremeno pri odpočte DPHGarancia

11.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na odpočet DPH v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uplatnenie odpočtu DPH pri registrácii v roku 2021Archív

28.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na odpočet DPH pri poistnej udalosti v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočet DPH z faktúry od českého dodávateľa v roku 2018Archív

3.12.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočet DPH pri nákupe zaradenia na podporu predaja v roku 2022Archív

19.9.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na odpočet DPH pri rekonštrukcii prenajatej nehnuteľnosti v roku 2020Archív

30.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Inštitút nedôveryhodne uskutočneného obchodu a odpočet DPH v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočet DPH z prijatých faktúr pri predaji podniku v roku 2020Archív

28.8.2020, Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena obchodného mena spoločnosti a správne údaje na faktúre z pohľadu DPH v roku 2019Archív

4.3.2019, Ing. Ivana Jackaninová, daňový poradca Audit Tax Consulting, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na odpočítanie DPH pri faktúrach s prenosom daňovej povinnosti v roku 2020Archív

1.12.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Problematika DPH pri dovoze a vývoze tovaruZáznam

20.12.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:02

Prístupné pre: DPH profi plus

Úprava odpočítanej dane DPH pri zmarenej investícii v roku 2017Garancia

22.3.2017, Ing. Beáta Jarošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nákup sedacej súpravy do kancelárie z pohľadu dane z príjmov a DPH v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra za služby z Írska z pohľadu DPH v roku 2021Archív

29.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 49a Odpočítanie dane platiteľom pri nehnuteľnostiachArchív

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj stavebných pozemkov súkromnou zahraničnou osobou z pohľadu DPH v roku 2020Archív

21.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odovzdanie výhry v rámci súťaže z pohľadu zákona o DPH v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 21 Zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová povinnosť pri dovoze tovaruArchív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru v roku 2023Garancia

27.6.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v tlačive daňového priznania k DPH od 1.1.2020Archív

27.3.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pomerné odpočítanie DPH z dodaných služieb v roku 2021Archív

21.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pomerné odpočítanie DPH z dodaných služieb v roku 2021Archív

28.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daň z pridanej hodnoty pri nákupe diskov do počítačov od tuzemského dodávateľaArchív

30.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Kúpa budovy a pozemkov určených na výstavbu bytov z pohľadu DPH v roku 2021Archív

29.3.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkArchív

29.11.2018, Bc. Viktor Drugda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nový platiteľ DPH z pohľadu daňového priznania v roku 2021Archív

28.5.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

31.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

DPH pri predaji a prenájme nehnuteľnostíZáznam

16.5.2022, Ing. Vladimíra Mačuhová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:56

Prístupné pre: DPH profi plus

ÚvodníkArchív

9.1.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poplatok za poskytnutie informácií audítorovi z pohľadu DPH v roku 2021Archív

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim DPH pri cestovných náhradáchArchív

26.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim DPH pri cestovných náhradáchArchív

1.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvádzanie nadobudnutia služby z iného členského štátu v kontrolnom výkaze v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 55e Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátuArchív

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti pri cezhraničnom dodaní čiastkových služieb v roku 2020Archív

12.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poradenské služby týkajúce sa pracovného úrazu zamestnanca z pohľadu DPH v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri dovoze tovaru z Číny v roku 2018Archív

5.12.2018, Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPHArchív

28.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkGarancia

8.4.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Digitalizované doklady z ERP pri daňovej kontrole k DPHGarancia

9.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Účtovanie preddavkov a DPH pred splnením dodávkyArchív

22.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia DPH pri zdaniteľnej osobe z tretieho štátu v roku 2020Archív

1.12.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poskytnutie licenčných práv na obdobie dlhšie ako 12 mesiacov z pohľadu zákona o DPH v roku 2021Archív

28.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Cezhraničné vystavovanie faktúr za služby z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.5.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus