dnes je 30.9.2022

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuArchív

27.1.2022, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti na belgického odberateľa

10.4.2012, Ing Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenesenie daňovej povinnosti za poskytnuté služby v roku 2017

9.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenesenie daňovej povinnosti za poskytnuté služby v roku 2017Archív

24.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti pri poskytovaní služieb internetu a televízie v roku 2017Archív

21.4.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Náhrada spôsobenej škody z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

30.5.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vyplnenie daňového priznania k DPH pri trojstrannom obchode v roku 2018Archív

4.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach v roku 2017

30.3.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nesprávne vystavená faktúra s DPH v roku 2018Archív

19.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vystavenie faktúry pre odberateľa do ČR z pohľadu DPH v roku 2017

24.4.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri nesprávnej fakturácii stavebných prác z pohľadu DPH v roku 2020Archív

29.6.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tlačivo DPH od 1.1.2018 a poučenie ku kontrolnému výkazu od 1.1.2018

1.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodanie tovaru zahraničnou osobou z pohľadu DPH

19.2.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príloha č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z.Garancia

22.4.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra za cezhraničnú prepravu z pohľadu zákona o DPH v roku 2021Archív

16.12.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

21.2.2022, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim DPH pri poskytovaní poradenstva vo Švajčiarsku v roku 2018Archív

10.12.2018, Zuzana Sidorová, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Čo sa uvádza na faktúre v súvislosti s prenosom daňovej povinnosti?

27.5.2013, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018

11.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fakturácia jednej dodávky z pohľadu §69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH

2.1.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyúčtovacia faktúra k zaplatenému preddavku za tovar z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prefakturácia služieb do zahraničia platcovi DPH v roku 2016

26.1.2016, Ing. Stanislav Krajčír, IB Grant Thornton Consulting, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 69 ods.12 písm. f) zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2021Archív

28.6.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vystavovanie faktúr pri prenose daňovej povinnosti v roku 2016

16.6.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktúra pri dodaní služby zdaniteľnej osobe so sídlom v ČR

9.7.2014, Ing. Marián Drozd, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reverse Charge v rámci EU v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti na DPH pri dodaní stavebných prác od 1. 1. 2016 - Vykazovanie a príkladyZáznamGarancia

15.11.2016, Ing. Stanislav Krajčír IB Grant Thornton Consulting, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:03

Prístupné pre: DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2020Archív

21.2.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2021Archív

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru českým platiteľom dane z pohľadu DPH v roku 2020Archív

27.7.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Súhrnná faktúra v roku 2019Archív

13.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode v roku 2018

24.1.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 45 Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchodeArchív

12.1.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru českým platiteľom dane z pohľadu DPH v roku 2020Archív

29.4.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Súhrnná faktúra v roku 2018

14.5.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer