dnes je 7.6.2023

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachGarancia

31.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachGarancia

11.12.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuArchív

27.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachGarancia

31.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti za poskytnuté služby v roku 2017Archív

24.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti pri poskytovaní služieb internetu a televízie v roku 2017Archív

21.4.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vyplnenie daňového priznania k DPH pri trojstrannom obchode v roku 2018Archív

4.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Náhrada spôsobenej škody z pohľadu DPH v roku 2022Archív

30.5.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 45 Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchodeArchív

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príloha č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z.Garancia

22.4.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Postup pri nesprávnej fakturácii stavebných prác z pohľadu DPH v roku 2020Archív

29.6.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nesprávne vystavená faktúra s DPH v roku 2018Archív

19.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra za cezhraničnú prepravu z pohľadu zákona o DPH v roku 2021Archív

16.12.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňových povinností pri nakúpe integrovaných obvodovGarancia

31.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2021Archív

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 69 ods.12 písm. f) zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vyúčtovacia faktúra k zaplatenému preddavku za tovar z pohľadu DPH v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim DPH pri poskytovaní poradenstva vo Švajčiarsku v roku 2018Archív

10.12.2018, Zuzana Sidorová, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dovoz materiálu z tretích krajín z pohľadu DPH v roku 2023Archív

27.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2021Archív

28.6.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru českým platiteľom dane z pohľadu DPH v roku 2020Archív

27.7.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Reverse Charge v rámci EU v roku 2022Archív

23.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2020Archív

21.2.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Súhrnná faktúra v roku 2019Archív

13.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové doklady u tuzemských plněníArchív

14.1.2022, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru českým platiteľom dane z pohľadu DPH v roku 2020Archív

29.4.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykonávanie zemných prác z pohľadu prenosu daňovej povinnosti v roku 2021Archív

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Metodika fakturácie DPH v roku 2020Archív

29.5.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Cezhraničná preprava tovaru z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 74 Obsah faktúryArchív

12.1.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Místo plněníArchív

12.1.2022, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pravidlá fakturácie počas COVID-19Archív

29.4.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti v roku 2017Archív

21.8.2017,  Ing. Ivana Glazelová , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daněArchív

19.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poskytovanie služieb súdneho exekútora z pohľadu DPH v roku 2021Archív

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v zákone o DPH od 1.7.2021

19.8.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na odpočet daněArchív

23.1.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj tovaru na diaľku a elektronické služby od 1. júla 2021Archív

25.8.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus