dnes je 30.9.2022

Najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH v roku 2022Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dovozu tovaru z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2022Garancia

31.8.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia zapožičania zamestnancov inej firme/spriaznenej osobe z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

31.8.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pripravované zmeny v oblasti DPH v roku 2023Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Ostatné oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v roku 2022Garancia

30.5.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri vývoze tovaru a služieb v roku 2022Garancia

27.5.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2022Garancia

25.5.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v problematike DPH v roku 2022ZáznamGarancia

23.5.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:21

Prístupné pre: DPH profi plus

Odloženie daňovej exekúcie a zastavenie daňového exekučného konaniaGarancia

18.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová exekúcia a jej formyGarancia

16.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový exekučný príkazGarancia

13.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová exekučná výzvaGarancia

11.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekučný titulGarancia

9.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Začatie daňového exekučného konaniaGarancia

6.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové exekučné konanieGarancia

2.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v problematike DPH v roku 2022ZáznamGarancia

29.4.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:23

Prístupné pre: DPH profi plus

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty v roku 2022Garancia

29.3.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Medzičlánok vsunutý do pohyblivej dodávky tovaruGarancia

10.3.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmet dane z pridanej hodnoty a zdaniteľná osoba v roku 2022Garancia

28.2.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava základu dane v roku 2022Garancia

23.2.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevymožiteľná pohľadávka z dodania tovaru v roku 2022Garancia

9.2.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v problematike DPH v roku 2022 (stav k 27.1.2021)ZáznamGarancia

4.2.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:35

Prístupné pre: DPH profi plus

Nemožnosť vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2022Garancia

3.2.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti opravného dokladu v roku 2022Garancia

1.2.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v od 1. júla 2022Garancia

3.1.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v do 30. júna 2022Garancia

30.12.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodanie tovaru v režime call-off stock podľa zákona o DPH v roku 2022Garancia

27.12.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodanie tovaru podľa zákona o DPH v roku 2022Garancia

23.12.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa od 15. novembra 2021Garancia

18.11.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Podmienky obnovy konaniaGarancia

25.10.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o DPH od 1.7.2021

19.8.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Určenie dane podľa pomôcokArchív

12.8.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznaniaArchív

10.8.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer