dnes je 7.7.2022

Komentár k ZDPH § 55 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľaGarancia

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2016Záznam

29.12.2015, Ing. Stanislav Krajčír, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:14

Prístupné pre: DPH profi plus

Uplatnenie odpočtu DPH pri registrácii v roku 2021Archív

28.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Doklad o oprave základu dane z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Osobitná úprava uplatňovania dane z pridanej hodnoty v roku 2020Archív

29.10.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Mimoriadne daňové priznanie k DPHArchív

30.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočítanie dane pri registráciiArchív

19.8.2020, Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady ku komentáru § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnostiGarancia

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2022 (I. časť)Garancia

10.1.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nájom nehnuteľnosti, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v roku 2019Archív

25.1.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podanie daňového priznania podľa zákona o DPH v roku 2020Archív

5.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné pojmy DPH pre začiatočníkovZáznam

3.5.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:44

Prístupné pre: DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 7 Registrácia nadobúdateľa tovaruGarancia

23.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnostiGarancia

21.3.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklady ku komentáru § 78a Kontrolný výkazGarancia

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové priznanie k DPH v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Mimoriadne daňové priznanie DPH pri oneskorenej registrácii z pohľadu účtovníctva v roku 2022Garancia

28.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové priznanie v roku 2020Archív

6.3.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2018

17.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018

11.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočítanie dane viažúcej sa k majetku

13.6.2012, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podanie daňové priznanie podľa zákona o DPH v roku 2019Archív

22.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 85 Prechodné a záverečné ustanoveniaGarancia

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Môže si platca DPH uplatniť odpočet DPH z výdavkov?

30.9.2013, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH - navrhovaná účinnosť 1.10.2014

16.5.2014, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kúpa budovy a pozemkov určených na výstavbu bytov z pohľadu DPH v roku 2021Archív

29.3.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

§7a registrácia na DPH v roku 2019

26.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH od 1.1.2018ZáznamGarancia

5.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:08

Prístupné pre: DPH profi plus

Ukončená živnosť a povinnosť vrátiť DPH

8.9.2011, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Refakturácia tovaru zahraničnej osobe z pohľadu DPH v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 7a zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočítanie dane a platenie dane pri poskytovaní nájmu nehnuteľností v roku 2019Archív

29.1.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočet DPH z prijatých faktúr pri predaji podniku v roku 2020Archív

28.8.2020, Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 81 Zrušenie registrácieGarancia

24.3.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 50 Pomerné odpočítanie daneGarancia

1.1.2019, Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus