dnes je 16.7.2024

Input:

Predaj pozemkov FO z pohľadu DPH

30.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.4 Predaj pozemkov FO z pohľadu DPH

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Chcela by som sa informovať ohľadom zdanenia FO.

Pozemok kúpený pred viac ako 5 rokmi, ako orná pôda. Pozemok boli rozparcelovaný na jednotlivé menšie pozemky, na ktoré sa vydalo stavebné povolenie, pričom plocha pod pozemkami sa vyňala z PPF. Vlastník pozemkov - FO chce tieto pozemky predať. Je prosím vlastník ako fyzická osoba povinný platiť DPH z predaja týchto pozemkov, ak tieto pozemky už slúžia ako stavebné pozemky?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Stanovisko:

Z hľadiska DPH môže mať pozemok pri jeho predaji rôzny daňový režim, t. j. môže podliehať zdaneniu alebo môže byť oslobodený od DPH. Dôležité je, aká je kvalifikácia daného pozemku v čase predaja – či ide pozemok stavebný alebo iný ako stavebný. Táto skutočnosť môže spôsobiť vznik registračnej povinnosti