dnes je 30.9.2022

Najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH v roku 2022Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dovozu tovaru z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2022Garancia

31.8.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia zapožičania zamestnancov inej firme/spriaznenej osobe z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

31.8.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pripravované zmeny v oblasti DPH v roku 2023Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Obnova daňového konania v roku 2022Garancia

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vysporiadanie dane z príjmov za zomretého živnostníka v roku 2022Garancia

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novinky v problematike DPH v roku 2022ZáznamGarancia

29.4.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:23

Prístupné pre: DPH profi plus

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri zdravotnej starostlivosti a službách sociálnej pomoci v roku 2022Garancia

28.3.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Mimoriadne daňové priznanie DPH pri oneskorenej registrácii z pohľadu účtovníctva v roku 2022Garancia

28.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vystavenie faktúry pri ubytovaní zamestnanca v roku 2022Garancia

28.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty v roku 2022Garancia

28.3.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dátum dodania služby na faktúre z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

28.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Mimoriadne opravné prostriedky v daňových veciachGarancia

25.2.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nevymožiteľná pohľadávka z dodania tovaru v roku 2022Garancia

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predmet dane z pridanej hodnoty a zdaniteľná osoba v roku 2022Garancia

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poradenské služby týkajúce sa pracovného úrazu zamestnanca z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vznik daňovej povinnosti pri cezhraničnom nadobudnutí tovaru v roku 2022Garancia

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nemožnosť vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2022Garancia

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Spätná fakturácia služieb z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Náležitosti opravného dokladu v roku 2022Garancia

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Preradenie automobilu do osobného užívania z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oprava základu dane v roku 2022Garancia

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Základ dane pri dovoze tovaru v roku 2022Garancia

27.1.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra za ojazdené motorové vozidlo z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

27.1.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu od 1. júla 2022Garancia

27.1.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu do 30. júna 2022Garancia

27.1.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Sadzby dane v roku 2022Garancia

27.1.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Cezhraničné dodanie oceľových lán z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

27.1.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru podľa zákona o DPH v roku 2022Garancia

27.1.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane v roku 2022Garancia

27.1.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Cezhraničná fakturácia výroby a montáže stolárskych výrobkov v roku 2022Garancia

27.1.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zrušenie firmy z účtovného a daňového hľadiska v roku 2022Garancia

24.1.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daň z motorových vozidiel za rok 2021Garancia

24.1.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v zákone o DPH od 1.7.2021

19.8.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová kontrola v praxi - Príprava na daňovú kontrolu a dôkazné bremenoZáznam

3.8.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:58

Prístupné pre: DPH profi plus

Daňová kontrola v praxi - Začiatok a priebeh daňovej kontrolyZáznam

28.6.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:22

Prístupné pre: DPH profi plus

Základné pojmy DPH pre začiatočníkovZáznam

3.5.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:44

Prístupné pre: DPH profi plus