dnes je 16.7.2024

Input:

Základ dane pri transakciách s osobami s osobitným vzťahom k platiteľovi z pohľadu DPH

21.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.13 Základ dane pri transakciách s osobami s osobitným vzťahom k platiteľovi z pohľadu DPH

Ing. Ján Mintál

Z dôvodu, že predaj tovaru, príp. služieb s neobvykle nízkymi cenami môže byť často spojená so zámerom získania výhody pre kupujúceho, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) osobitne určuje základ dane pri tovaroch a službách, ktoré sú dodané osobám s osobitným vzťahom k platiteľovi za cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena. Týmto sa má zabrániť, aby daň na výstupe nebola neporavnateľne nižšia ako daň na vstupe, ktorú si dodávateľ uplatnil pri kúpe tovaru, ktorý je predmetom predaja príp. ktorú si uplatnil pri prijatí tovarov a služieb, ktoré použil na vytvorenie tovarov vlastnou činnosťou alebo ktoré použil na poskytnutie služieb.

Výpočet osôb, ktoré majú osobitný vzťah