dnes je 16.7.2024

Input:

Dodanie tovaru v režime "call of stock"

18.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.8 Dodanie tovaru v režime „call of stock”

Ing. Ján Mintál

Podľa § 8a ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) sa režimom call-off stock rozumie situácia, keď sú splnené hmotnoprávne podmienky stanovené v písm. a) až e) tohto odseku. Všetky podmienky musia byť splnené kumulatívne, v opačnom prípade nie je možné režim call-off stock uplatniť. Jeho uplatnenie zbavuje dodávateľa povinnosti registrovať sa v členskom štáte, do ktorého odosiela alebo prepravuje svoj tovar, keďžepremiestnenie tovaru vo vlastníctve platiteľa sa nepovažuje za dodanie za protihodnotu. Ak spomínané podmienky platiteľ nesplní, jeho registrácia v inom členskom štáte z titulu premiestnenia tovaru je potrebná.

Mechanizmus fungovania režimu call-off stock spočíva v tom, že ak platiteľ spĺňa podmienky pre uplatnenie tohto režimu a odošle alebo