dnes je 20.6.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane

Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos; Ing. Zuzana Sidorová


§ 69

(1) Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri

a) službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11, ktoré tejto zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby je v tuzemsku,

b) tovare, ktorý tejto zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania tovaru je v tuzemsku, okrem

1.