dnes je 20.6.2024

Input:

Príklad nadobudnutia tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPH

2.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Príklad nadobudnutia tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPH

Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos

Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci február 2022 tieto dodávky:

1. dodanie tovaru v SR pre slovenských podnikateľov (faktúry)

Základ dane 10 500 EUR, DPH 2 100 EUR, kontrolný výkaz A.1

2. Kúpa tovaru od slovenských podnikateľov (dodávateľské faktúry tuzemské bez prenosu daňovej povinnosti a doklady z registračných pokladníc), kontrolný výkaz B.2 (faktúry tuzemské bez prenosu daňovej povinnosti, a B.3.1 (prijaté doklady vystavené z registračnej pokladnice)

Odpočítanie DPH : ZD 7 220 EUR, DPH 1 444 EUR,

3. Nadobudnutie tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPH

Základné informácie:

  • § 11 Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu

Nadobudnutím tovaru z iného členského štátu EÚ sa rozumieme nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným majetkom, ktorý