dnes je 16.7.2024

Input:

Možnosť podania žiadosti o zrušenie registrácie pre daň u osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH

14.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.6 Možnosť podania žiadosti o zrušenie registrácie pre daň u osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH

Ing. Ján Mintál

Zrušenie registrácie pre daň osoby registrovanej podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) v prípade podania žiadosti o zrušenie registrácie, ak táto osoba v tuzemsku naďalej vykonáva podnikateľskú činnosť, ale odpadli dôvody pre jej registráciu podľa § 7a zákona o DPH, tento zákon striktne neupravuje.

Možno teda skonštatovať, že v prípade, ak osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH podá žiadosť o zrušenie registrácie a daňovému úradu je, resp. bude zrejmé, že odpadli dôvody na jej registráciu, daňový úrad na základe podanej žiadosti registráciu zrušiť môže, ale nemusí.

Vychádzajúc z aplikačnej praxe je zrejmé, že daňový úrad