dnes je 16.7.2024

Input:

Miesto dodania tovaru pri jeho predaji na diaľku

19.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.9 Miesto dodania tovaru pri jeho predaji na diaľku

Ing. Ján Mintál

V rámci § 14 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) je obsiahnutá definícia pojmov:

  • predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie a

  • predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov.

Oba tieto spôsoby dodaní tovarov iných, ako sú nové dopravné prostriedky alebo tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou, uskutočnených pre nezdaniteľné osoby, respektíve zdaniteľné osoby alebo nezdaniteľné právnické osoby, ktorých nadobudnutia tovaru z iného členského štátu nepredstavujú predmet dane, sa vyznačujú nasledujúcimi skutočnosťami:

odoslanie alebo preprava dodávaných tovarov sa začína v inom členskom štáte, ako je členský štát usadenia kupujúceho (predaj tovaru na diaľku na území EÚ) alebo v treťom štáte (predaj tovaru na diaľku