dnes je 29.9.2022

Nákup materiálu zo zahraničia z pohľadu zákona o DPH v roku 2018

5.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktúry za ubytovanie vystavované zahraničným klientom z pohľadu DPH v roku 2019Archív

3.6.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia služieb spojených s prenájmom z pohľadu DPH v roku 2018Archív

26.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj pozemku fyzickej osobe z pohľadu DPH v roku 2019Archív

28.11.2019, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia nákladov na tovar dodávateľovi z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 22 Základ dane pri dodaní tovaru a službyGarancia

28.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia služieb medzi spoločnosťami v skupine

16.11.2011, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim DPH u správcu bytového domu

7.4.2014, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základ dane pri premiestnení tovaru od 1. októbra 2019Archív

3.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prijatie a odvedenie dane za ubytovanie ubytovacím zariadením z pohľadu DPH v roku 2017Archív

26.6.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Máme pri faktúrach od CDCP nárok na odpočítanie DPH?

5.2.2013, Ing. Dušan Dobčovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomGarancia

31.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia dane z nehnuteľnosti pri prenájme z pohľadu DPH v roku 2020Archív

29.5.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia služby v cudzom mene v roku 2018

13.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základ dane pri dodaní tovaru a služby za protihodnotu od 1. októbra 2019Archív

30.9.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Môže si platca DPH uplatniť odpočet DPH z výdavkov?

30.9.2013, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri dovoze tovaru z Číny v roku 2018Archív

5.12.2018, Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daňArchív

20.11.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemožnosť odpočítania dane platiteľom v roku 2022Garancia

22.9.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodanie služby do členského štátu EÚZáznam

6.8.2015, Ing. Vladimír Ozimý, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:43

Prístupné pre: DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovareGarancia

21.4.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklady ku komentáru § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 52zzb - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021Garancia

2.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Neskladovateľné položky materiáluArchív

9.12.2021, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Smernica o pláne inventarizácie majetku a záväzkovArchív

17.7.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 20 Rezervy a opravné položkyGarancia

1.10.2020, Ing. Michaela Vidová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 52zg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016Garancia

31.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 26 Postup pri odpisovaní hmotného majetkuGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 21 Nedaňové výdavky a § 21a Pravidlá nízkej kapitalizácieGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 30 Odpočet daňovej stratyGarancia

14.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 51d Samostatný základ daneGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 30a Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomociGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2018

17.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018

11.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové exekučné konanie v roku 2022Garancia

23.6.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus