dnes je 22.7.2024

Zmeny v tlačive daňového priznania k DPH od 1.1.2020Archív

27.3.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 68ca Správa daní pri uplatňovaní osobitných úpravArchív

28.1.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2022 (I. časť)Archív

10.1.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Posledné dni na nahlásenie bankových účtov

29.11.2021, Zdroj: Finančná správa SR

Návod na vyplnenie formulára „Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie“

29.11.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj tovaru občanom UkrajinyArchív

28.7.2020, Finančná správa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Kontrolný výkaz DPH v roku 2023Archív

31.8.2023, Ing. Jozef Pohlod , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oznámenie bankového účtu pre účely DPHArchív

20.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 47 zákona o DPH- oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služiebArchív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 6 Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľaArchív

1.1.2022, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 57 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátuArchív

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 25 zákona o DPH spolu s vyplnením daňovým priznaním v roku 2018Archív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nové dopravní prostředkyGarancia

14.10.2021, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Spôsob splnenia oznamovacej povinnosti pri bankovom účte platiteľaArchív

19.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad nadobudnutia tovaru podľa §11 a §11 a zákona o DPH v roku 2023Archív

26.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nový platiteľ DPH z pohľadu daňového priznania v roku 2021Archív

28.5.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 7a Registrácia zdaniteľných osôb pri cezhraničných službáchArchív

27.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 43 ods.1 zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad - § 22 ods. 4 Zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 7a zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 68cb Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaruArchív

14.6.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 60 Spôsob podania žiadosti o vrátenie dane cestujúcimArchív

1.1.2019, Ing. Ján Mintál , Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 69 ods.12 písm. f) zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 55 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľaGarancia

30.10.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkArchív

30.11.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Začiatok uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platbyArchív

19.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad -§ 19 zákona o DPH- dodanie tovaru s montážouArchív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Bankový účet inej osoby a spoločná a nerozdielna zodpovednosť za DPHArchív

15.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad - § 19 zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oznámenie bankového účtu fyzickej osoby - platiteľa DPH finančnej správe v roku 2021Archív

23.11.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oznámenie bankového účtu fyzickej osoby - platiteľa DPH finančnej správe v roku 2021Archív

30.11.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nákup tovaru od poľského dodávateľa z pohľadu DPH v roku 2021Archív

25.1.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Informácia k vráteniu DPH zahraničnej osobe z tretieho štátuArchív

29.11.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oznámenie bankového účtu fyzickej osoby - platiteľa DPH finančnej správe v roku 2021Archív

14.12.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpustenie zmeškania lehoty podania súhrnného výkazu za 2020Archív

17.12.2020, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad - § 19 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyArchív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 80 Súhrnný výkazArchív

1.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 21 Zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočný kontrolný výkaz DPH za oneskorené dodanie tovaru v roku 2018Archív

6.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus