dnes je 16.7.2024

Input:

Osobitná úhrada za energie pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2024

7.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.1 Osobitná úhrada za energie pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2024

Ing. Ján Mintál

Problematika vzniku daňovej povinnosti k DPH pri dodaní tovaru a služby je komplexne obsiahnutá v rámci ustanovenia § 19 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Daňová povinnosť podľa § 19 zákona o DPH vo všeobecnosti vzniká z dôvodu dodania tovaru, dodania služby alebo z dôvodu prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, ak ide o dodanie s miestom dodania v tuzemsku.

Špecifiká problematiky vzniku daňovej povinnosti pri dodaní tovaru alebo služby, ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sú obsiahnuté v rámci ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o DPH. Vychádzajúc z § 19 ods. 3 písm. c) zákona o DPH platí, že ak platiteľ dane požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu