dnes je 20.5.2024

Pokuty za nesplnenie daňových povinností nepeňažnej povahy podľa daňového poriadkuArchív

28.2.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uloženie pokuty za porušenie daňových povinností ZDPH v roku 2017Archív

27.10.2017, Ing. Peter Jurčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Správne delikty v správe daníArchív

31.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uloženie pokuty za dodatočne vyrubený rozdiel DPH v roku 2018Archív

27.8.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie za rok 2017 ako správny delikt v roku 2019Archív

24.1.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Základné zásady ukladania pokút v správe daní po 1. 1. 2024Archív

19.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 30b Úľava na dani pre prijímateľa stimulovGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 51 Uplatnenie práva na odpočítanie daneArchív

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pokuty za nesplnenie daňových povinností peňažnej povahy podľa daňového poriadkuArchív

22.3.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o správe daní od 1. 1. 2017Archív

28.2.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 18aArchív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 39 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom daneArchív

1.1.2024, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 68ca Správa daní pri uplatňovaní osobitných úpravArchív

28.1.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Spoločné ustanovenia k lehotám pri správe daní podľa daňového poriadku v roku 2017Archív

30.6.2017, Ing. Peter Jurčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkArchív

22.8.2018, Bc. Viktor Drugda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Informácia k zákonu o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením pandémie COVID-19Archív

27.7.2020, Ing. Klára Klabníková a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkArchív

24.2.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 32 Daňové priznanie (k dani z príjmov FO)Archív

1.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podania pri správe daní a spoplatnenie vybraných podaní v roku 2018Archív

29.5.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkArchív

24.5.2023, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátuArchív

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Informácia k tretej novele coronazákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti účinnej od 20. 5. 2020Archív

27.7.2020, Ing. Božena Jurčíková a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účelyArchív

25.11.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátuArchív

5.5.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Informácia k zrušeným opatreniam účtovníctva a dane z príjmov podľa § 2 ods. 3 lex corona od 30. 9. 2020Archív

17.12.2020, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové exekučné konanie v roku 2022Archív

23.6.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Navrh legislatívnych úprav daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2020 a od 1. 1. 2021Archív

23.8.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 52Archív

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uplatnenie odkladu platenia dane a povolenie splátok dane od 1.1.2018Archív

17.1.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 4b Registrácia skupiny - členoviaArchív

1.1.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 21 Nedaňové výdavky a § 21a Pravidlá nízkej kapitalizácieArchív

1.1.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Lehota na vykonanie daňovej kontroly a právne následky jej nedodržaniaArchív

27.9.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 18 Úprava základu dane zahraničných závislých osôbArchív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus