dnes je 16.7.2024

Input:

Režim DPH pri použití jednoúčelového poukazu

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.12 Režim DPH pri použití jednoúčelového poukazu

Ing. Ján Mintál

Jednoúčelovým poukazom je v zmysle § 9a ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a DPH splatná z tohto tovaru alebo služby. Pri jednoúčelovom poukaze musí byť zrejmé zaobchádzanie na účely DPH a priraditeľné príslušnému dodaniu tovaru alebo služby, a to už pri vystavení poukazu. To znamená, že pri vystavení poukazu je známe:

  • miesto dodania tovaru alebo služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje a

  • suma prislúchajúcej DPH na základe sadzby platnej pre konkrétne tovary alebo služby, príp. oslobodenie od DPH.

Pri jednoúčelovom poukaze musí byť v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo služby, t.j. štát, v