dnes je 16.7.2024

Input:

Podávanie daňového priznania osoby neregistrovanej pre DPH

20.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.10 Podávanie daňového priznania osoby neregistrovanej pre DPH

Ing. Ján Mintál

Podávanie daňových priznaní je upravené prostredníctvom § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”). V princípe je daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty povinný do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia podať každý platiteľ dane okrem platiteľa dane registrovaného pre daň podľa § 5 zákona o DPH. Zároveň do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia je každý platiteľ dane povinný zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť, ktorou sa rozumie kladný rozdiel, ktorý vznikne po odpočítaní celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie od celkovej výšky splatnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru.

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až § 7a