dnes je 7.6.2023

Vznik daňovej povinnosti pri licenciách z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

31.5.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie v JÚGarancia

31.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dátum zdaniteľného plnenia pri predaji produktov do krajín EU z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

30.5.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dokazovanie v daňovom konaníGarancia

30.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Možnosť výkonu inej zárobkovej činnosti popri zamestnaníGarancia

29.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

29.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Povinnosti z hľadiska DPH pri bezplatne odovzdaných výrobkov v roku 2023Garancia

28.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Rozpis DPH na faktúre v roku 2023Garancia

27.4.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Živnostník ako zamestnávateľ a DzMVGarancia

27.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Výdavky na ochranu majetku podnikateľaGarancia

26.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočítanie DPH pri uplatňovaní osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platbyGarancia

25.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Informácia k zrušeniu registrácie platiteľa DPH po 1. 1. 2023Garancia

17.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odvod DPH z prijatých dotácii za energie v roku 2023Garancia

27.3.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia služby s DPH a zmluvné nastevenie podmienok dodania služby v roku 2023Garancia

24.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Živnostník a poriadková pokutaGarancia

24.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Deň platby dane pri bezhotovostnom prevodeGarancia

23.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Potvrdenie o daňovej rezidenciiGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesiaca na štvrťrokGarancia

27.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dovoz materiálu z tretích krajín z pohľadu DPH v roku 2023Archív

27.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Plynutie lehoty na ukončenie daňovej kontrolyGarancia

24.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Krátkodobý prenájom vozidla českému podnikateľovi v roku 2023Archív

24.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj na jarmoku a e-kasa klientGarancia

23.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Znížená sadzba DPH od 1.1.2023 z pohľadu vykonávania služieb fitness centraArchív

30.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Reštauračné služby od 1.1.2023 z pohľadu DPHArchív

27.1.2023, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miestna príslušnosť správcu dane pri dani z motorových vozidielGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oznamovacia povinnosť ohľadom bankového účtuGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vysporiadanie príjmov rezidenta SR zo zahraničiaGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachGarancia

11.12.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zábezpeka na lyžiarsky kurz z pohľadu DPHGarancia

11.12.2022, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Riešenie finančnej zábezpeky z pohľadu DPHGarancia

11.12.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Neprípustnosť odvolaniaGarancia

9.12.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkachGarancia

9.12.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňový režim príjmov slovenských umelcov zo zahraničiaGarancia

9.12.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daň z pridanej hodnoty pri nákupe diskov do počítačov od tuzemského dodávateľaGarancia

30.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daň z pridanej hodnoty zo zostatkovej ceny budovy, ktorá bola zaradená do majetku SZČO, ktorá zomrelaGarancia

30.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Možnosť odpustenia sankcie v daňovom konaníGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Minimálna výška dane z príjmov u FOGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v ČRGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 1 Predmet úpravyArchív

31.10.2022, Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia zapožičania zamestnancov inej firme/spriaznenej osobe z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

31.8.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pokuta pre SZČO pri nesplnení povinnosti pri výkone daňovej kontroly v roku 2022Archív

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Možnosti delenia príjmov a výdavkov združenia fyzickej osoby v roku 2022Archív

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku v roku 2022Archív

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na odpočet DPH v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dobropis za odobratý tovar a kontrolný výkaz DPH v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Inštitút nedôveryhodne uskutočneného obchodu a odpočet DPH v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dobropis z pohľadu kontrolného výkazu DPH v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus