dnes je 20.6.2024

Dodanie služieb z 3. krajiny medzi zubnou technikou a zubnou ambulanciou z pohľadu DPHGarancia

31.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj pozemkov FO z pohľadu DPHGarancia

30.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

DPH z pohľadu dokladu ERPGarancia

29.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykazovanie samozdanenia pri dovoze k DP DPHGarancia

28.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Sadzba DPH pri závodnom stravovaníGarancia

27.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Bankový účet platiteľa a oznamovacia povinnosť v roku 2024Garancia

22.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové priznanie k DzMV za zomrelého živnostníka v roku 2024Garancia

21.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Splatnosť dane pri predĺžení lehoty na podanie DP v roku 2024Garancia

20.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poskytnutie služby z tretích krajín z pohľadu DPH v roku 2024Garancia

30.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočítanie DPH pri registráciiGarancia

29.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Služba v EU cez sprostredkovateľa a Súhrnný výkaz z pohľadu DPH v roku 2024Garancia

26.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra z roku 2023 a jej zaúčtovanie z pohľadu DPH v roku 2024Garancia

25.4.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zálohová faktúra vs. ostrá faktúra z pohľadu DPH od zahraničného dodávateľa v roku 2024Garancia

24.4.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uplatnenie, nárok na DPH za služby taxi firmou BOLT v roku 2024Garancia

23.4.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena účtovného obdobia na hospodársky rok 2024Garancia

18.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v roku 2024Garancia

17.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nedostatky odvolania voči rozhodnutiu správcu dane v roku 2024Garancia

16.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Reklamné predmety z pohľadu DPHGarancia

28.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Provízia z pohľadu DPHGarancia

27.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Náhrada nákladov pri odstúpení od zmluvy z pohľadu DPHGarancia

26.3.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia nákladov na výstavbu plota z pohľadu DPHGarancia

25.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prepočet dobropisu k faktúre v cudzej mene z pohľadu DPHGarancia

22.3.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácie služieb do EU z pohľadu DPHGarancia

21.3.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nájom stavby na bývanie a služby z pohľadu DPHArchív

20.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Určenie dane podľa pomôcok v roku 2024Archív

19.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Minimálna výška dane z príjmov u FO z roku 2023Archív

18.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odopretie svedeckej výpovede v daňovom konaní v roku 2024Archív

15.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia poplatku za komunálny odpad a režim DPH v roku 2024Archív

29.2.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poškodenie stavebného stroja počas nájmu z pohľadu DPH v roku 2024Archív

28.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia DPH za opravu poškodeného stroja v roku 2024Archív

27.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Práce na stavbe v ČR a registrácia k DPH v roku 2024Archív

26.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové vysporiadanie rezidenta z celosvetových príjmov v roku 2024Archív

23.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prechod z hospodárskeho roka na kalendárny rok v roku 2024Archív

22.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uplatnenie DPH pri dovoze tovaru z tretej krajinyArchív

30.1.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Digitálne platformy a DPHArchív

29.1.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočet DPH z faktúryArchív

26.1.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Substitučné zastupovanie daňového subjektu v roku 2024Archív

25.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Minimálna výška dane z príjmov u FO za zdaňovacie obdobie 2023Archív

24.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zrušenie registrácie k dani z príjmov v roku 2024Archív

23.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nákup darčekových tašiek z pohľadu DPHArchív

20.12.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Stavebné práce v Maďarsku z pohľadu DPHArchív

19.12.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nemecký zahraničný subjekt registrovaný na SVK-dodávka stroja s inštaláciou z pohľadu DPHArchív

18.12.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v ČR v roku 2023Archív

15.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Substitučné zastupovanie daňového subjektu v roku 2024Archív

14.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Sankcie pri nesplnení povinnosti pri výkone daňovej kontroly v roku 2024Archív

13.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane v roku 2023Archív

29.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zrušenie registrácie k DPH z dôvodu ukončenia činnosti v roku 2023Archív

28.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Posúdenie príjmov finančného agenta a finančného poradcu v roku 2024Archív

27.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

DPH a servis plynových zariadeníArchív

15.11.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodávateľ na zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácieArchív

14.11.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus