dnes je 21.9.2023

Najnovšie

Kúpa ojazdeného auta v rámci EÚ a režim DPHGarancia

13.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Ak platiteľ, ktorý je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto z iného členského štátu od platiteľa z iného členského štátu, ktorý predá ojazdené auto v režime oslobodeného dodania v rámci Spoločenstva v zmysle čl. 138 smernice Rady 2006/112/ES (obdoba § 43 zákona o DPH platného ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 350/2023 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operáciíGarancia

8.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Prvým septembrovým dňom je účinné opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií. Opatrenie ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy DPH pre cestovné kancelárie a cestovné agentúryGarancia

8.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Zákon o DPH ukladá povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu zdaňovania služieb cestovného ruchu cestovným kanceláriám a cestovným agentúram, ale taktiež aj iným platiteľom DPH (ďalej len cestovná kancelária, resp. CK), v prípade, ak obstarávajú od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na ...

Výchovné a vzdelávacie služby a oslobodenie od DPHGarancia

5.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od dane upravuje § 31 zákona o DPH, patria sem: výchovné a vzdelávacie služby poskytované za odplatu: -> na základe osobitných predpisov (tzv. školský zákon, zákon o vysokých školách, zákon k školským zariadeniam...), -> právnickou alebo fyzickou ...

Kontrolný výkaz DPH v roku 2023Garancia

31.8.2023, Ing. Jozef Pohlod , Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod  Otázka: V júli som vystavila Daňový doklad k prijatej platbe a v auguste ide tovar k odberateľovi. Vystavujem ostrú faktúru, kde odpočítavam daňovo prijatú platbu- faktúra je na NULE, uhradená 100% záloha. Do akého riadku DP DPH idú hodnoty z faktúry za tovar, ktorý už bol uhradený ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Jednoúčelový poukaz a DPHGarancia

31.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Jednoúčelovým poukazom je v zmysle § 9a ods. 1 písm. b) zákona o DPH poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a DPH splatná z tohto tovaru alebo služby. Pri jednoúčelovom poukaze musí byť zrejmé ...

Zúčtovanie poskytnutých preddavkov, DPHGarancia

30.8.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Sidorová Otázka: Slovenská sro, platiteľ DPH uhradila zálohu na kúpu nehnuteľnosti a uplatnila si DPH na vstupe na základe daňového dokladu vystaveného dodávateľom. Následne sa spoločníci dohodli, že nehnuteľnosť kúpia ako súkromné osoby a doteraz uhradené zálohy sa nebudú vracať, ale spoločník ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Základ dane (DPH) pri bezodplatnom dodaní tovaru, osobnej spotrebe platiteľa resp. zamestnancovGarancia

28.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.  Ján Mintál Základom dane pri dodaní tovaru na osobnú spotrebu, spotrebu zamestnancov alebo pri bezodplatnom dodaní tovaru, ak pri jeho kúpe alebo pri jeho vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, je cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý, vrátane nákladov súvisiacich ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia a pravidlá členského štátu, v ktorom je miesto dodaniaGarancia

28.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V záujme zabezpečenia právnej istoty pre zdaniteľné osoby v súvislosti s ich povinnosťami fakturácie smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie (ďalej len „fakturačná ...

Pomerné odpočítanie dane (DPH)Garancia

25.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.  Ján Mintál Ak platiteľ dane kúpi tovar alebo službu, ktorá je určená súčasne pre plnenia s možnosťou odpočítania dane, ako aj pre plnenia bez možnosti odpočítania dane ( § 28 až 42 ZDPH ), môže odpočítať daň len vo výške, ktorá zodpovedá pomeru plnení s možnosťou odpočítania dane ku všetkým plneniam ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Archív

1.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ...

Príklad k § 53 Oprava odpočítanej daneArchív

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos Oprava základu dane, prijatý ťarchopis (oprava odpočítanej dane – zvýšenie základu dane a dane) ( § 53  zákona o DPH) Stiahnuť tlačivo Podľa  § 25 ods. 1  zákona o DPH oprava základu dane sa uskutoční v týchto prípadoch, a to pri úplnom alebo čiastočnom zrušení ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2023Garancia

26.6.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje . Ide o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby . Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ich druhej ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad nadobudnutia tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPHArchív

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci február 2022 tieto dodávky: 1. dodanie tovaru v SR pre slovenských podnikateľov (faktúry) Základ dane 10 500 EUR, DPH 2 100 EUR, kontrolný výkaz A.1 2. Kúpa tovaru od slovenských podnikateľov  (dodávateľské faktúry tuzemské ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 47 zákona o DPH- oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služiebArchív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Vývoz § 47 zákona o DPH- oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb Stiahnuť tlačivo Vývoz tovaru je oslobodený od dane s nárokom na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb súvisiacich s vývozom tovaru, nakoľko daň sa uplatňuje resp. platí v tej krajine, kde dochádza ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

26.9.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novinky v problematike DPH v roku 2023

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 27.10.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV