Daňový kalendár
december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.12.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
o obsahuje žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie v roku 2018

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Schválené zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od 1. januára 2019Garancia

11.12.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 29. novembra 2018 bol definitívne schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „iba „novela zákona o DPH”). Tento právny predpis nadobudne ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Cezhraničné dodanie tovaru z pohľadu zákona o DPH v roku 2019Garancia

11.12.2018, Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma, platca DPH na Slovensku, si objednala tovar od francúzskej firmy, platcu DPH vo Francúzsku. Tovar objednaný od francúzskej firmy bol priamo dodaný z Izraela priamo na Slovensko. JCD bolo vystavené na slovenskú ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Došlá faktúra v elektronickej forme z pohľadu zákona o DPH v roku 2019Garancia

11.12.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme sa opýtať, či z hľadiska daňového aj účtovného môžeme došlú faktúru, ktorá príde v PDF forme na e-mail zamestnancovi firmy považovať za originál. Či daňový úrad, resp. audítor, či iné externé autority, budú s takouto formou ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Stavebný pozemok pre účely DPH v roku 2019Garancia

11.12.2018, Vladimír Bartoš, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ DPH predáva nehnuteľnosť s priľahlým nezastavaným pozemkom. Pokiaľ sa predáva samostatný pozemok, ktorý nie je stavebným pozemkom, predaj je oslobodený od DPH. Stavebný pozemok sa predáva s DPH. Podľa čoho ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Schválené zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od 1. januára 2019Garancia

10.12.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 29. novembra 2018 bol definitívne schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „iba „novela zákona o DPH”). Tento právny predpis nadobudne ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Cezhraničná oprava strojného zariadenia z pohľadu zákona o DPH v roku 2019Garancia

10.12.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma, ktorá má sídlo v Južnej Kórei požiadala našu firmu na Slovensku o opravu strojného zariadenia. Uvedené strojné zariadenie je majetkom firmy v Južnej Kórei a je umiestnené vo firme na Slovensku. Vykonanie služby - opravu strojného ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Povinnosti zahraničného platiteľa DPH pri prenájme kancelárskych priestorov na Slovensku v roku 2019Garancia

10.12.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma so sídlom v Nemecku, platiteľ DPH v Nemecku si chce prenajať kancelárske priestory na Slovensku od slovenskej firmy, platiteľa DPH. Slovenská firma bude fakturovať nemeckej firme s DPH. Má povinnosť nemecká firma registrovať sa na DPH ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare v roku 2019Garancia

10.12.2018, Ing. Ivana Jackaninová, daňový poradca Audit Tax Consulting, k. s., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 66 zákona o DPH rieši Osobitnú úpravu uplatňovania dane pri použitom tovare. Akým spôsobom firma preukazuje to, že môže použiť na predaj tovaru tento paragraf, keď predmetom jej činnosti je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim DPH pri poskytovaní poradenstva vo Švajčiarsku v roku 2018Garancia

10.12.2018, Zuzana Sidorová, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská s. r. o., sídlo v SR, platca DPH bude pre švajčiarsku spoločnosť (sídlo vo Švajčiarsku) poskytovať poradenstvo pri fúziách a akvizíciách - projektový manažment. Faktúry sú nastavené na mesačnej báze. Prosíme, ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Archivácia bločkov z ERP v roku 2018Garancia

5.12.2018, Ing. Petronela Mastihubová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme sa opýtať, či je potrebné archivovať nasledovné dokumenty k uzávierke ERP: • bloček z terminálu (resp. stačí archivovať len dennú terminálovú uzávierku), • bločky o výmene a vrátení tovaru, • bločky, kde bola poskytnutá ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

24.1.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zásade vyplýva dodávateľovi - platiteľovi DPH povinnosť platiť daň z ustanovenia § 69 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ”zákon o DPH“) a to v prípadoch, keď dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. V  ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Klasifikácia produkcie na účely zaradenia do odpisových skupín v roku 2016Garancia

31.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Produkcia, ktorá sa nemôže v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) zahrnovať do daňových výdavkov podnikateľských subjektov jednorazovo, ale postupne vo forme ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Najčastejšie chyby pri prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

11.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 69 ods. 2 Zákona o DPH: Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pripravovaná novela zákona o DPH od 1.1.2019Garancia

13.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 261/2018 Z.z. novela op. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 272/2018 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 273/2018 Z.z. novela op. č. 740/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 317/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2018 v čiastke č. 116)
  • 323/2018 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2018 v čiastke č. 117)
  • 338/2018 Z.z. ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 348/2018 Z.z. novela vyhl. č. 446/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 350/2018 Z.z. o ochrane majetku v plynárenstve (vyšlo dňa: 12.12.2018 v čiastke č. 127)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

4.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

7.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

10.6. - 12.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

4.2. - 6.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: