dnes je 20.9.2021

Najnovšie

Bilancia štátneho rozpočtu k 2. 9. 2021Garancia

3.9.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o takmer 1610,0 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o1577,3 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o32,7 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta 2021schodok ...

Vláda za september zvýši prídavok na dieťa o 74,50 eura na všetky deti do 18 rokovGarancia

2.9.2021, Zdroj: SITA

... Rodičia všetkých nezaopatrených detí vo veku do 18 rokov dostanú za september prídavok na dieťa vyšší o 74,50 eur. Celková suma prídavku na dieťa tak za september dosiahne 100 eur. Rodičom úrady práce a sociálnych vecí túto sumu vyplatia v októbri. Vyplýva to z materiálu, ktorý v utorok 31. 8. 2021 schválila ...

Cezhraničná organizácia kultúrnych podujatí z pohľadu DPH v roku 2021Garancia

31.8.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Naša organizácia nie je platiteľ DPH. Ide realizovať cezhraničný projekt kde nastáva viacero variant prijímania služieb zo zahraničia. Nie je nám jasné či sme alebo nie sme povinní platiť / odvádzať DPH štátu, resp. ktorému štátu. Budú sa realizovať dve kultúrne podujatia - jedno ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisovGarancia

31.8.2021, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vzhľadom na zákon č. 344/2020 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”), vydáva metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zložené plnenie alebo viacero odlišných plnení v roku 2021Garancia

31.8.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákon o DPH neobsahuje ustanovenia týkajúce sa problematiky zložených plnení. V zákone je možné stretnúť sa s pojmom „tovary a služby priamo alebo úzko súvisiace”. Ak hovoríme o súvisiacom plnení, posudzujeme hlavné a vedľajšie plnenie. Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Opravná faktúra za nesprávne fakturovanú cenu z pohľadu DPH v roku 2021Garancia

31.8.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dodávateľ elektriny nám vystavil opravnú faktúru za nesprávne fakturovanú cenu za dodávku elektriny. V opravnej faktúre uviedol, že sa jedná o doklad o oprave základu dane, dátum pôvodného dodania 30. 4. 2021 a dátum dodania 15. 7. 2021. V prípade, že by sa skutočne jednalo o opravu ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenájom rodinného domu s garážou z pohľadu zákona o DPH v roku 2021Garancia

31.8.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spoločnosť s. r. o., platiteľ DPH sa zaoberá kúpou a predajom vlastných nehnuteľností. Spoločnosť v 01/2021 kúpila rodinný dom s pozemkami, garáž a hospodársku stavbu od fyzickej osoby. V čase kúpy garáž a hospodárska stavba, obe bez súpisného čísla, neboli skolaudované, evidované ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Právne zásady vládnu aj daňovým kontrolámGarancia

31.8.2021, Ing. Milena Rážová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je daňová kontrola daňovým konaním? Musí správca dane aj pri nej dodržiavať rovnaké právne zásady? A aké predovšetkým? Medzi základnými pojmami, ktoré sú definované zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) je možné nájsť definíciu daňového konania. Je ním konanie, ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Elektronické doručovanieGarancia

30.8.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Daňový subjekt platiteľ DPH podal daňové priznanie za rok 2019 písomne v listinnej podobe. Je to správne? Odpoveď: Na podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú  formu podľa tohto zákona  alebo osobitného predpisu a ktoré osoba povinná doručovať elektronickými  prostriedkami ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Elektronické doručovanie zástupcomGarancia

30.8.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ak chce daňový poradca podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za svojho klienta (fyzickú osobu, neplatiteľa DPH) je povinný zaslať toto oznámenie správcovi dane elektronicky ? Odpoveď: Ak daňový subjekt zastupuje pri správe daní daňový poradca ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2020Archív

21.2.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad nadobudnutia tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci február 2018 tieto dodávky: 1. dodanie tovaru v SR pre slovenských podnikateľov (faktúry) Základ dane 10 500 EUR, DPH 2 100 EUR, kontrolný výkaz A.1 2. Kúpa tovaru od slovenských podnikateľov (dodávateľské faktúry tuzemské bez prenosu daňovej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Místo plněníArchív

22.1.2021, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Miesto plnenia § 7 až § 12 CIVA Pri určení miesta plnenia je potrebné vedieť, či je prevádzaná nehnuteľná vec, dodávané tovaru alebo služby. Pri dodávkach tovaru je nutné rozlíšiť, či sa jedná o dodanie tovaru s inštaláciou či montážou či bez a či s prepravou alebo bez. Špeciálny režim je nastavený na ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuArchív

3.2.2021, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Režim prenesenia daňovej povinnosti v tuzemsku Režim prenesenia daňovej povinnosti je založený na princípe, že v prípade poskytnutia plnenia platcom inému platcovi DPH nepriznáva osoba, ktorá plnenie poskytla, ale príjemca daného plnenia. Funguje to podobne ako pri nadobudnutí tovaru z iného členského ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu, přemístění zboží v rámci Evropské Unie, zasílání zboží do jiného členského státuArchív

26.1.2021, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obstaranie tovaru a dodanie tovaru do iného členského štátu, premiestnenie tovaru v rámci Európskej únie, zasielanie tovaru do iného členského štátu Pri pohybe tovaru medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ záleží na tom, kto komu tovar dodáva, a podľa toho je určený aj režim zdanenia. Nadobudnutie tovaru ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

28.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v problematike DPH v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 29.9.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v problematike DPH v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 28.10.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2021
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.9.2021 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV