dnes je 6.2.2023

Najnovšie

Vrátenie dane ručiteľoviGarancia

3.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V kontexte s ustanovením § 69b ZDPH môže byť úhrada nezaplatenej dane realizovaná napríklad v situáciách, ak: -> úhradu oneskorene vykoná platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť a zároveň aj ručiteľ na základe vydaného rozhodnutia, alebo -> úhradu na základe rozhodnutia vykoná ručiteľ ...

Režim zdaňovania nájmu u FO - platiteľa DPHGarancia

3.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Ak občan ako zdaniteľná osoba dobrovoľne alebo povinne (na základe dosiahnutého obratu) nadobudol status platiteľa DPH, dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii má postavenie platiteľa dane, t. j. od tohto dňa pri vykonávaní svojej ekonomickej činnosti (nájme nehnuteľnosti) musí postupovať ...

Oprava základu dane pri službách a tovaroch prijatých zo zahraničia s miestom dodania v tuzemskuGarancia

1.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Zákon o DPH v rámci ustanovenia § 25 ods. 3 ZDPH vymedzuje, kedy sa uvádzajú do daňového priznania údaje pri oprave základu dane pri dodaní tovaru a pri dodaní služby zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu v prípadoch, keď osobou povinnou platiť daň v tuzemsku ...

Režim DPH pri cestovných náhradáchGarancia

1.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Predovšetkým je nutné poznamenať, že platiteľ DPH môže odpočítať daň v rozsahu a za podmienok ustanovených prostredníctvom § 49 až § 51 ZDPH . Jednou z rozhodujúcich podmienok je, že platiteľ využije tovar alebo služby na účely svojho podnikania. Cestovné náhrady vypláca zamestnávateľ ...

Znížená sadzba DPH od 1.1.2023 z pohľadu vykonávania služieb fitness centraGarancia

30.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Otázka: Vzťahuje sa 10% DPH aj pre pilates studio, ktoré vykonáva svoju činnosť v ORSR pod službami fitness centier? Avšak platí sa za “odučenú/odcvičenú“ hodinu , nie typicky vstup ako do fitness centra. Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Správa DPHGarancia

30.1.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Správa DPH Postup správcov daní aj práva a povinnosti daňových subjektov a tretích osôb, ktoré im vznikajú pri správe daní, upravuje daňový poriadok. Ustanovenia daňového poriadku sa použijú, ak iný zákon neupravuje správu daní inak. Špeciálne ustanovenia týkajúce sa správy dane z pridanej hodnoty sú ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Reštauračné služby od 1.1.2023 z pohľadu DPHGarancia

27.1.2023, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová Otázka: Zamestnávateľ si osobne dováža stravu (hlavné obedové jedlo pre svojich zamestnancov) z reštaurácie, vlastným motorovým vozidlom. Ktoré následne porcuje zamestnancom, vo vlastnej jedálni. Ak som správne pochopila, reštaurácia predáva obedy ako tovar, neposkytuje službu, ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesačného na štvrťročnéGarancia

27.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Ak sa platiteľ rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok podľa § 77 ods.2 ZDPH , je povinný oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom splnil časovú aj obratovú podmienku pre uplatňovanie štvrťročného zdaňovacieho obdobia. Zmena zdaňovacieho ...

Malá zásielka tovaru neobchodného charakteruGarancia

27.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Vychádzajúc z § 48 ods.14 ZDPH v znení účinnom od 1.1.2023 sa malou zásielkou tovaru neobchodného charakteru na účely § 48 ods. 2 písm. a) zákona o DPH rozumie zásielka tovaru zasielaná bezodplatne z tretieho štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak je zasielaná príležitostne ...

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuGarancia

27.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Režim prenesenia daňovej povinnosti v tuzemsku Režim prenesenia daňovej povinnosti je založený na princípe, že v prípade poskytnutia plnenia platiteľom inému platiteľovi daň z pridanej hodnoty nepriznáva osoba, ktorá plnenie poskytla, ale príjemca daného plnenia. Funguje to obdobne ako pri obstaraní ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Archív

1.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ...

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuArchív

27.1.2022, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Režim prenesenia daňovej povinnosti v tuzemsku Režim prenesenia daňovej povinnosti je založený na princípe, že v prípade poskytnutia plnenia platiteľom inému platiteľovi daň z pridanej hodnoty nepriznáva osoba, ktorá plnenie poskytla, ale príjemca daného plnenia. Funguje to obdobne ako pri obstaraní ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Sadzby dane v roku 2022Archív

27.1.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane, znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na vybrané druhy tovarov. Znížená sadzba dane sa uplatňuje konkrétne na základné potraviny, knihy ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyGarancia

11.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková § 19 (1) Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, 83 ) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon okrem výdavku (nákladu) vynaloženého ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pripravované zmeny v oblasti DPH v roku 2023Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH”) je momentálne v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Nosnou časťou novely je povinná transformácia smernice Rady EÚ 2020/284 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

13.2.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

1.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

9.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novinky v problematike DPH v roku 2023

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 28.2.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v problematike DPH v roku 2023

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 28.3.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
február 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 
Najbližšia daňová povinnosť
10.2.2023 - Daň zo závislej činnosti
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV