Daňový kalendár
jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.6.2019 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček k Vášmu predplatnému
Pripravovaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.januára 2020

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock od roku 2020Garancia

12.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , mení aj paragraf 11a, ktorý sa týka nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock. Účinnosť zákona je navrhnutá od ...
viac

Miesto zdaniteľného obchodu - reťazové transakcie od roku 2020Garancia

10.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , sa dopĺňa nový paragraf 13a, ktorý je súčasťou nových pravidiel zavedených smernicou 2018/1910. Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. januára 2020. V  ...
viac

Registračná povinnosť zahraničnej osoby od roku 2020Garancia

3.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , upravuje paragraf 5, kde dopĺňa situáciu kedy zahraničná osoba nemusí podať žiadosť o registráciu. Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. januára 2020, ...
viac

Faktúry za ubytovanie vystavované zahraničným klientom z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

3.6.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za ubytovanie klientom v penzióne účtujeme k cene za ubytovanie 10 % DPH plus daň z ubytovania vo výške 1,50 €, kde je DPH 0 %. Ako máme vystavovať faktúry za ubytovanie do zahraničia - Čiech, Nemecka, Švajčiarska a iné. Cena za ubytovanie ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podanie daňového priznania podľa zákona o DPH v roku 2019Garancia

31.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie každý platiteľ okrem platiteľa registrovaného ako zahraničná osoba, ktorý je povinný podať daňové priznanie, ak mu vznikla v zdaňovacom období povinnosť ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Doklad o zaplatení dane pri dovoze tovaru z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

31.5.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 12. 12. 2018 sme zaplatili daň pri dovoze (v lehote splatnosti, t. j. do 10 dní odo dňa oznámenia colného dlhu správcom dane). Daň bola odpočítaná v zdaňovacom období 12/2018. Aký typ dokladu a ako má byť potvrdený, máme mať k ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenájom ťahača návesu maďarskému odberateľovi z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

31.5.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenský podnikateľ, platiteľ dane na Slovensku, by chcel uzavrieť nájomný vzťah s maďarským podnikateľom, platiteľom dane v Maďarsku, na prenájom ťahača návesu s návesom na dobu neurčitú. Išlo by o dlhodobý nájom, čiže nájomné by bolo ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registračná povinnosť podľa § 4 od roku 2020Garancia

30.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , novelizuje paragraf 4, pričom navrhované doplnenie predstavuje spresnenie situácie, v prípade ktorej sa zdaniteľná osoba nestáva platiteľom dane ex ...
viac

ÚvodníkGarancia

30.5.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážení čitatelia, v aktuálnom vydaní časopisu DPH aktuálne upozorňujeme na navrhovanú novelu zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2020. Navrhuje sa 35 novelizačných bodov . Jedná sa o problematiku: režim call-off stock, nadobudnutie tovaru v ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ČlánkyGarancia

30.5.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Klasifikácia produkcie na účely zaradenia do odpisových skupín v roku 2016Garancia

31.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Produkcia, ktorá sa nemôže v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) zahrnovať do daňových výdavkov podnikateľských subjektov jednorazovo, ale postupne vo forme ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2019Garancia

13.2.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a pokladnica e-kasa klient od 1.1.2019, 1.4.2019 a od 1.10.2019Garancia

28.12.2018, Ing. Petronela Mastihubová, Zdroj: Verlag Dashöfer
4. decembra 2018 bola schválená novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
  • 109/2019 Z.z. novela vyhl. č. 378/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 137/2019 Z.z. novela zák. č. 161/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 27.5.2019 v čiastke č. 54)
  • 155/2019 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 156/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

9.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2019 v praktických príkladoch

10.12. - 12.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019

6.11. - 8.11. 2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: