dnes je 2.3.2024

Najnovšie

Refakturácia poplatku za komunálny odpad a režim DPH v roku 2024Garancia

29.2.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Otázka: Vlastník nehnuteľnosti prenajíma nebytové priestory viacerým nájomcom. V zmluvne dohodnutom nájomnom nie je zahrnutý miestny poplatok za komunálny odpad, ktorý uhrádza vlastník nehnuteľnosti za celú nehnuteľnosť Mestu a na konci roka chce tento poplatok fakturovať nájomcom. ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poškodenie stavebného stroja počas nájmu z pohľadu DPH v roku 2024Garancia

28.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Otázka: Slovenský dodávateľ prenajal našej slovenskej spoločnosti stavebný stroj. V dôsledku nesprávnej manipulácie našej posádky stroja došlo k jeho poškodeniu. Dodávateľovi stroj opravila česká firma a doručila mu faktúru za opravu stroja, bez DPH (oslobodenie od dane podľa § 64 ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia DPH za opravu poškodeného stroja v roku 2024Garancia

27.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Otázka: Nájomný vzťah medzi našou spoločnosťou (A) a spoločnosťou B, ktorá prenajímala stavebný stroj. ( slovenské spoločnosti,platcovia DPH) Obchodný vzťah medzi našou spoločnosťou (A) a spoločnosťou C, ktorej zamestnanec stroj obsluhoval. (slov. spoločnosť, platca DPH) Spoločnosť ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciouGarancia

26.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na: dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA), dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Práce na stavbe v ČR a registrácia k DPH v roku 2024Garancia

26.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Živnostník plánuje robiť do Českej republiky na stavbu – pokrývačské práce pre českú firmu s českým IČ DPH. Vzniká mu povinnosť sa kvôli tomu registrovať podľa § 7a ZDPH ? Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oneskorená registrácia k DPH a mimoriadne daňové priznanieGarancia

23.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Vychádzajúc z ustanovenia § 69 ods. 13 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) platí, že zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v tuzemsku, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové vysporiadanie rezidenta z celosvetových príjmov v roku 2024Garancia

23.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Rezident Slovenskej republiky mal v roku 2023 príjmy na základe zmluvy o spolupráci v športovej činnosti s klubom ako športovec v Českej republike. Pri úhrade príjmu mu bola uplatnená zrážková daň. Má daňovník uvádzať tento príjem v slovenskom daňovom priznaní? Odpoveď: Legislatívna ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prechod z hospodárskeho roka na kalendárny rok v roku 2024Garancia

22.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ mal hospodársky rok od 1. 12. – 30. 11. Od 1. 1. 2024 prechádza na kalendárny rok. Aké sú jeho povinnosti pri tejto zmene účtovného obdobia? Bolo potrebné oznámiť tuto skutočnosť daňovému úradu? Ak áno, do akého termínu? Bolo potrebné podať riadnu účtovnú závierku za ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ČlánkyGarancia

22.2.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Nadežda Fuksová ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Obdobie na odpočítanie daneGarancia

22.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Nárok na odpočítanie dane vzniká len zdaniteľnej osobe, ktorá má postavenie platiteľa dane. Ak nedôjde ku vzniku daňovej povinnosti, nemôže vzniknúť ani nárok na odpočet dane. Pre vznik nároku na odpočítanie dane je podstatné, aby prijaté tovary a služby mali priamu a bezprostrednú väzbu ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyArchív

25.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby (1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Archív

1.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ...

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

31.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál § 49 Odpočítanie dane platiteľom (1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. (2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nezaplatená pohľadávka z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

29.6.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: SZČO, jednoduché účtovníctvo, štvrťročný platca DPH. Ešte v roku 2021 sme vystavili faktúru na firmu - s. r. o. za služby s plošinou. Do dnešného dňa faktúru evidujeme ako pohľadávku - nezaplatená faktúra. Firma - s. r. o. sa dnes ozvala, aby sme vystavili na faktúru vystavenú ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiekArchív

18.2.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál § 16 (1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2024

13.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi v roku 2024

25.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Oboznámte sa s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

10.4.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Na čo si dať v zákone o DPH pozor v roku 2024

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 20.3.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
marec 2024
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
11.3.2024 - Daň zo závislej činnosti
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
11.3.2024 - Daň zo závislej činnosti

Vrátenie DPH tuzemským platiteľom DPH z iných členských štátov

·         Kto môže požiadať o vrátenie dane z iného členského štátu 

·         Podanie žiadosti o vrátenie dane

·         Termín na podanie žiadosti

·         Spôsob podania žiadosti

Štruktúra IČ DPH v EÚ
špecifická štruktúra identifikačného čísla

PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV