dnes je 27.3.2023

Najnovšie

Nezabudnite na správne kontaktné údaje v daňovom priznaníGarancia

23.3.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Na plnenie daňových povinností musia myslieť aj občania Ukrajiny, ktorí našli na Slovensku dočasné útočisko a zamestnali sa. Aj v ich prípade totiž vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022. Finančná správa v tejto súvislosti na daňovníkov apeluje, aby v daňovom priznaní nezabudli ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Investičné zlato v režime DPHGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V súčasnom období prebiehajúcej krízy prináša akumulovanie zlata jednu z mála investičných aktivít, ktoré sú z pohľadu investícií firiem zaujímavé. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) upravuje pri investičnom zlate osobitný postup uplatňovania ...

Výdavky na technické zhodnotenie a odpočítanie DPHGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) pojem „technické zhodnotenie” nedefinuje, dokonca ho ani v žiadnom zo svojich ustanovení neobsahuje. Pre účely tohto príspevky je tak nutné vychádzať z ustanovenia § 29 zákona č.595/2003 Z. z. o dani ...

Podanie žiadosti o vrátenie DPH v inom členskom štáteGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Žiadosť sa podáva za obdobie najmenej troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov v rámci jedného kalendárneho roka a najviac za obdobie jedného kalendárneho roka. Žiadosť týkajúca sa zvyšku kalendárneho roka môže zahŕňať obdobie kratšie ako 3 kalendárne mesiace. Ak sa žiadosť o vrátenie ...

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní mobilovGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej ...

Miesto nadobudnutia tovaru pri trojstrannom obchodeGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V rámci problematiky uplatňovania dane z pridanej hodnoty sa pojmom „trojstranný obchod” rozumie taký obchod v rámci ktorého sú splnené podmienky ustanovené v § 45 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Ak sú splnené všetky tieto ...

Nevymožiteľná pohľadávka z dodania tovaru v roku 2023Garancia

22.3.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Pohľadávka z dodania tovaru alebo služby stáva nevymožiteľnou pohľadávkou, uplynulo 150 dní od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, v rozsahu, v akom nebola zaplatená, alebo sa odberateľ (dlžník) nachádza v konkurznom konaní, ako aj ak sa odberateľ (dlžník ...

Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí nového auta z iného členského štátuGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Každá osoba, ktorá nadobudne nový dopravný prostriedok v tuzemsku z iného členského štátu je povinná platiť daň, t.j. každý (podnikateľ, nepodnikateľ, nezisková organizácia, občan), kto kúpi nový dopravný prostriedok z iného členského štátu a dovezie ho na územie SR, má povinnosť zaplatiť ...

Refakturácia nákladov z pohľadu DPHGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ...

Opravná faktúra v kontrolnom výkaze odberateľaGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Na základe  § 53 ods. 1 ZDPH platí, že ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane oprava základu dane podľa  § 25 ods. 1  zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú ...

viac článkov
Najčítanejšie

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Archív

1.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ...

Registrácia za platiteľa dane podľa § 7 a § 7a v roku 2021Archív

17.2.2021, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Podľa § 7 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň ...

Príklad k § 53 Oprava odpočítanej daneArchív

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos Oprava základu dane, prijatý ťarchopis (oprava odpočítanej dane – zvýšenie základu dane a dane) ( § 53  zákona o DPH) Stiahnuť tlačivo Podľa  § 25 ods. 1  zákona o DPH oprava základu dane sa uskutoční v týchto prípadoch, a to pri úplnom alebo čiastočnom zrušení ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo službyGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos § 25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby (1) Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby môže platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa  § 69 ods. 1 , znížiť, ak mu po vzniku daňovej ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 53bGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos § 53b (1) Platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň, ak a) úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby, z ktorého je osobou povinnou platiť daň dodávateľ podľa § 69 ods. 1 , v rozsahu, v akom za dodanie tohto tovaru alebo služby nezaplatil, a to ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novinky v problematike DPH v roku 2023

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 28.3.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
marec 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV