dnes je 1.12.2023

Najnovšie

Odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane v roku 2023Garancia

29.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Podnikateľ podal elektronicky odvolanie proti rozhodnutiu  správcu dane vo veci vyrubenia dane. K odvolaniu podnikateľ nepredložil listinné dôkazy preukazujúce, ktoré boli uvedené ako prílohy k odvolaniu a v odvolaní neuviedol navrhované zmeny alebo zrušenie rozhodnutia. Správca dane ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zrušenie registrácie k DPH z dôvodu ukončenia činnosti v roku 2023Garancia

28.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Fyzická osoba je od 1. júla 2022 registrovaná podľa § 7a ZDPH . Od novembra 2023 však už nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť a dňa 4. decembra 2023 podala žiadosť o zrušenie registrácie z dôvodu ukončenia činnosti. Môže daňový úrad vyhovieť žiadosti a zrušiť registráciu? Odpoveď ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Posúdenie príjmov finančného agenta a finančného poradcu v roku 2024Garancia

27.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Fyzická osoba má pridelené IČO od NBS v zmysle ustanovenia § 10 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci - z dôvodu zápisu do registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu pri neodstránení nedostatkov vo výkazochGarancia

24.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Skutočnosť, že platiteľ dane na výzvu daňového úradu nereaguje a nedostatky v podanom daňovom priznaní, kontrolnom výkaze, dodatočnom daňovom priznaní alebo dodatočnom kontrolnom výkaze neodstráni na základe výzvy zaslanej v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu alebo nepodá kontrolný ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prognóza určená k nastaveniu výdavkových limitovGarancia

24.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Ministerstvo financií SR dnes zverejnilo predbežnú makroekonomickú prognózu, ktorú formálne pripravil Inštitút finančnej politiky (IFP). Prognóza je prioritne určená pre potreby Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) - na nastavenie budúcich výdavkových limitov. Ministerstvo financií SR dnes zverejnilo ...

Miestna príslušnosť správcu daneGarancia

23.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Vo všeobecnosti sa miestnou príslušnosťou správcu dane určuje, ktorý z vecne príslušných orgánov je vzhľadom na územie svojej pôsobnosti povolaný konať a rozhodnúť. Spôsob určovania miestnej príslušnosti správcu dane je obsiahnutý v rámci ustanovenia § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Všeobecné náležitosti podania v správe daníGarancia

22.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Spôsob podania príslušnému orgánu je upravený ustanovením § 13 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Daňový poriadok”). Podanie je možné urobiť písomne alebo ústne do zápisnice. Ak je podanie ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Programové vyhlásenie vlády SR: Priority ministerstva financiíGarancia

20.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Ministri dnes na svojom rokovaní schválili návrh Programového vyhlásenia vlády SR. Prioritou Ministerstva financií SR, ktorá je definovaná aj v samotnom dokumente, je v prvom rade návrat k udržateľným verejným financiám s cieľom stabilizácie vývoja verejného dlhu v pomere k HDP. Ministri dnes na ...

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.10.2023Garancia

20.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2023 schodok vo výške 5 191,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 646,3 mil. eur (+17,5 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 6 104,3 mil. eur (+36,2 %). Uvedené ...

viac článkov
Najčítanejšie

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Archív

1.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ...

Príklad k § 53 Oprava odpočítanej daneArchív

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos Oprava základu dane, prijatý ťarchopis (oprava odpočítanej dane – zvýšenie základu dane a dane) ( § 53  zákona o DPH) Stiahnuť tlačivo Podľa  § 25 ods. 1  zákona o DPH oprava základu dane sa uskutoční v týchto prípadoch, a to pri úplnom alebo čiastočnom zrušení ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2023Garancia

26.6.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje . Ide o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby . Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ich druhej ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad nadobudnutia tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPHArchív

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci február 2022 tieto dodávky: 1. dodanie tovaru v SR pre slovenských podnikateľov (faktúry) Základ dane 10 500 EUR, DPH 2 100 EUR, kontrolný výkaz A.1 2. Kúpa tovaru od slovenských podnikateľov  (dodávateľské faktúry tuzemské ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 47 zákona o DPH- oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služiebArchív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Vývoz § 47 zákona o DPH- oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb Stiahnuť tlačivo Vývoz tovaru je oslobodený od dane s nárokom na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb súvisiacich s vývozom tovaru, nakoľko daň sa uplatňuje resp. platí v tej krajine, kde dochádza ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

18.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

18.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tatiana Herchlová

Na školení získate komplexný prehľad o právach a povinnostiach týkajúcich sa vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z.). Okrem iného sa dozviete, aké sú práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií, či ako prakticky riešiť problémové situácie a konfliktné stanoviská medzi investormi a dotknutými orgánmi. Lektorka má dlhoročnú prax v oblasti a počas seminára bude klásť dôraz na novelizované časti vodného zákona​, ktoré platia od 1.1.2022​ a súvisiace predpisy. Poskytne vám praktické príklady a prípadové štúdie. Prihláška tu!

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2023 + aktuálny stav mzdovej agendy

19.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Júlia Pšenková

Seminár ponúka začiatkom roka komplexný pohľad na zmeny v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2023 a zároveň poskytne informácie o najdôležitejších zmenách v mzdovej agende. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novinky v problematike DPH v roku 2024 a 2025 a súvisiace praktické dopady

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 4.12.2023

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
december 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV