Daňový kalendár
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
26.11.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
o obsahuje žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie v roku 2018

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Registračná povinnosť v roku 2019Garancia

15.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkareňou v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych ...
viac

Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2019Garancia

13.11.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pripravovaná novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o DPH”), ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2019, prinesie niekoľko zásadných zmien a noviniek. K tým najdôležitejším patrí ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Náklady na nábor pracovníkov z Ukrajiny z pohľadu DPH v roku 2018Garancia

13.11.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S medzinárodným náborovým centrom z Ukrajiny máme zmluvu o spolupráci pri nábore pracovníkov z Ukrajiny. Spoločnosť nám bude fakturovať služby - bonus agenta 5 % zo mzdy každého prijatého zamestnanca. Spoločnosť si zároveň bude fakturovať ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočet DPH z faktúry od českého dodávateľa v roku 2018Garancia

13.11.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme sa opýtať na odpočet DPH z faktúry od českého dodávateľa, ktorý má DIČ začínajúce na SK....... Dodávateľ nám zaslal faktúru bez uvedenia nášho IČO a DIČ a na faktúre vyčíslil aj DPH 20 %. Iná poznámka na faktúre nie je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočítanie DPH pri vložení majetku do dcérskej spoločnosti v roku 2019Garancia

13.11.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doteraz sme sa nestretli s úpravou odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH. Môžete mi poradiť, ako postupovať, ak v decembri 2017 vložila organizácia A do dcérskej spoločnosti B majetok - budovy a v roku 2018 spoločnosť B nerobila technické ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnostiGarancia

13.11.2018, Ing. Zuzana Brindzová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Čl. I. Úvodné ustanovenia Smernica sa vydáva v zmysle § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

ÚvodníkGarancia

12.11.2018, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne sme pre Vás pripravili prehľad pripravovaných zmien v rámci spoločného systému DPH v nadväznosti na smernicu Rady 2006/112/ES. V rámci transpozície tejto smernice do slovenskej ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

TémaGarancia

12.11.2018, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pripravované zmeny v rámci spoločného systému DPHGarancia

12.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V smernici Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa stanovuje súbor administratívnych povinností na zabezpečenie správneho fungovania systému (napr. registrácia na účely DPH, fakturácia, ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Znížená sadzba DPH na ubytovacie služby od 1. januára 2019Garancia

12.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 23. októbra 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou dôjde k zníženiu sadzby DPH na ubytovacie služby. Túto novelu podpísal prezident Andrej Kiska 8. novembra 2018, pričom nová ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Klasifikácia produkcie na účely zaradenia do odpisových skupín v roku 2016Garancia

31.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Produkcia, ktorá sa nemôže v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) zahrnovať do daňových výdavkov podnikateľských subjektov jednorazovo, ale postupne vo forme ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Pripravovaná novela zákona o DPH od 1.1.2019Archív

13.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby vo výnimkáchGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 16/1 Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Príklad nadobudnutia tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPHArchív

26.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci február 2018 tieto dodávky: 1. dodanie tovaru v SR pre slovenských podnikateľov (faktúry) Základ dane 10 500 EUR, DPH 2 100 EUR, kontrolný výkaz A.1 2. Kúpa tovaru od slovenských podnikateľov ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
  • 260/2018 Z.z. novela op. 472/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 261/2018 Z.z. novela op. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 272/2018 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 273/2018 Z.z. novela op. č. 740/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 317/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2018 v čiastke č. 116)
  • 323/2018 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2018 v čiastke č. 117)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

4.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

3.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

12.12. - 14.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

4.2. - 6.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: