dnes je 22.3.2023

Najnovšie

Nemožnosť vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2023Garancia

15.3.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Platiteľ nemôže vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, ak odberateľ (dlžník) je alebo v deň dodania tovaru alebo služby bol v určitom vzťahu k platiteľovi, alebo ak tovar alebo služba bola dodaná odberateľovi (dlžníkovi) po vyhlásení konkurzu na majetok ...

Náležitosti opravného dokladu v roku 2023Garancia

8.3.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Platiteľ je povinný vyhotoviť opravný doklad, ak odberateľ bol v čase dodania tovaru alebo služby zdaniteľnou osobou a opravil základ dane alebo bol povinný vykonať opravu zníženého základu. Opravný doklad, v prípade, že odberateľ bol v čase dodania tovaru alebo služby zdaniteľnou ...

Dovoz materiálu z tretích krajín z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

27.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Otázka: Od dodávateľa z 3. krajiny sme doviezli materiál - faktúra za jeho leteckú dopravu bola súčasťou JCD (predmetom DPH ako dovoz tovaru - DPH hradená v rámci colného dlhu). Vopred sme sa dohodli s našim zákazníkom z Nemecka, že na neho môžeme prefakturovať časť nákladov za túto ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesiaca na štvrťrokGarancia

27.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Platiteľ dane, ktorý je registrovaný pre DPH k 1. marcu 2021 má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Platiteľ dane dosiahne ku koncu februára 2023 obrat vo výške 60 000 eur. Môže sa takýto platiteľ dane rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok od 1. apríla 2023? Odpoveď ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Krátkodobý prenájom vozidla českému podnikateľovi v roku 2023Garancia

24.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Akému režimu DPH bude podliehať plnenie, ak slovenský platiteľ DPH poskytne na 20 dní prostredníctvom prenájmu vozidlo českej osobe identifikovanej pre daň s tým, že český odberateľ si príde osobne vozidlo prevziať do tuzemska? Odpoveď: Poskytnutie krátkodobého nájmu dopravného ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Plynutie lehoty na ukončenie daňovej kontrolyGarancia

24.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ po začatí daňovej kontroly prestal so správcom dane komunikovať a na výzvy správcu dane nereagoval. Požadované doklady zo strany daňového subjektu ku kontrole neboli predložené. Správca dane posúdil, že boli naplnené zákonné dôvody pre určenie dane podľa pomôcok. Daňovému ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj na jarmoku a e-kasa klientGarancia

23.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, vyrába vo voľnom čase dekoračné predmety z dreva, ktoré by chcela príležitostne predávať na jarmokoch. Vzniká takejto fyzickej osobe povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient? Odpoveď: Legislatívna úprava: -> Zákon č. 289/2008 ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Bankový účet platiteľa DPHGarancia

23.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Povinnosť oznámiť bankový účet v zmysle § 6 ZDPH sa vzťahuje iba na fyzické a právnické osoby, ktoré majú postavenie platiteľa DPH. To znamená, že uvedená povinnosť vzniká zdaniteľným osobám registrovaným podľa § 4 , skupinám DPH registrovaným podľa § 4b a zahraničným osobám registrovaným ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Doručovanie zástupcovi adresátaGarancia

22.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V prípade, ak má adresát zástupcu s plnomocenstvom na účely správy daní, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Ak má však adresát osobne pri správe daní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť jemu aj jeho zástupcovi. Týmto nie je dotknuté doručenie písomnosti uložením podľa § 9 ods ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru a služby pri použití poukazuGarancia

22.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) ZDPH je poukaz definovaný ako nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Archív

1.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ...

Registrácia za platiteľa dane podľa § 7 a § 7a v roku 2021Archív

17.2.2021, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Podľa § 7 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň ...

Príklad k § 53 Oprava odpočítanej daneArchív

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos Oprava základu dane, prijatý ťarchopis (oprava odpočítanej dane – zvýšenie základu dane a dane) ( § 53  zákona o DPH) Stiahnuť tlačivo Podľa  § 25 ods. 1  zákona o DPH oprava základu dane sa uskutoční v týchto prípadoch, a to pri úplnom alebo čiastočnom zrušení ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo službyGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos § 25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby (1) Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby môže platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa  § 69 ods. 1 , znížiť, ak mu po vzniku daňovej ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 53bGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos § 53b (1) Platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň, ak a) úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby, z ktorého je osobou povinnou platiť daň dodávateľ podľa § 69 ods. 1 , v rozsahu, v akom za dodanie tohto tovaru alebo služby nezaplatil, a to ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novinky v problematike DPH v roku 2023

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 28.3.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
marec 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV