Daňový kalendár
máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Pripravovaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.januára 2020

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Príklad k § 2 ods. 1 písm. d) zákona o DPHGarancia

23.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: d) dovoz tovaru do tuzemska. Dovozom tovaru rozumieme nákup tovaru v tretej krajine (mimo územia Európskej únie), ktorý bol dovezený z tretieho štátu na územie Európskej únie. Spoločnosť z ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 2 ods. 1 písm. c) zákona o DPHGarancia

22.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát”). Platiteľ dane, ktorý je registrovaný v Rakúsku dodáva tovar inému platiteľovi ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podanie daňové priznanie podľa zákona o DPH v roku 2019Garancia

22.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie každý platiteľ okrem platiteľa registrovaného ako zahraničná osoba, ktorý je povinný podať daňové priznanie, ak mu vznikla v zdaňovacom období povinnosť ...
viac

Príklad k § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPHGarancia

21.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: b) poskytnutie služby (ďalej len „dodanie služby”) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Odberateľovi vznikla škoda z dodávky tovaru, ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPHGarancia

20.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Je dodávka nábytku predmetom dane, ak platiteľ dane, ktorý je majiteľom firmy ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zdaňovacie obdobie podľa zákona o DPH v roku 2019Garancia

15.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac, okrem situácie, kedy sa môže platiteľ rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, a to v prípade ak uplynulo viac ako 12 ...
viac

Cestovné náhrady a DPH v roku 2019Garancia

15.5.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce. Podmienky poskytovania náhrad výdavkov a iných plnení upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej iba ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registrácia zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019Garancia

15.5.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmeny v § 4 ods. 3, 4 a 7 zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2019. Obrat pre účely zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2019  rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prekládka a rekonštrukcia kanalizácie z pohľadu zákona o DPH v roku 2019Garancia

15.5.2019, Zuzana Sidorová, Tax Manager, CroweAdvartisTax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Developerská spoločnosť, platiteľ DPH, realizuje výstavbu. V rámci výstavby jej vznikajú tzv. vyvolané investície, napr. preložka kanalizácie a rekonštrukcia tejto kanalizácie, ktorá bude po ukončení ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uplatnenie DPH na vstupe pri príjmoch podľa § 39 zákona o DPH v roku 2019Garancia

15.5.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník je registrovaný ako platca DPH. Má príjmy iba podľa § 39 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Môže si uplatniť DPH na vstupe, ak sa výdavky vzťahujú iba k týmto príjmom? Odpoveď: Právo na odpočítanie dane z tovaru alebo zo služby (na ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby vo výnimk...Garancia

1.1.2019, Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer § 16 ods. 1 Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Klasifikácia produkcie na účely zaradenia do odpisových skupín v roku 2016Garancia

31.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Produkcia, ktorá sa nemôže v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) zahrnovať do daňových výdavkov podnikateľských subjektov jednorazovo, ale postupne vo forme ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Najčastejšie chyby pri prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

11.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 69 ods. 2 Zákona o DPH: Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2019 Z.z. novela op. č. 419/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2019 v čiastke č. 1)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
  • 109/2019 Z.z. novela vyhl. č. 378/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

9.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2019 v praktických príkladoch

10.6. - 12.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019

6.11. - 8.11. 2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: