dnes je 20.5.2024

Najnovšie

Poskytnutie služby z tretích krajín z pohľadu DPH v roku 2024Garancia

30.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Zdaniteľná osoba so sídlom na SK (zubná ambulancia - sro), nie je platiteľ DPH a ani je registrovaná osoba pre DPH, dostala ponuku zo zubnej techniky z Ukrajiny, na elektronicky návrh stomatoprotetiky. T. j. intraorálnym skenerom sa nasníma pozícia v ústnej dutine, odošle sa elektronicky ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočítanie DPH pri registráciiGarancia

29.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Mal by som otázku k odpočítaniu DPH pri prvom daňovom priznaní po registrácii: Zdaniteľná osoba (právnická osoba) bola registrovaná na daň z pridanej hodnoty ku 10.04. Môže si odpočítať DPH za dodanie služieb personálnej agentúry (recruiting - pohovorovanie a nástup manažérov ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Služba v EU cez sprostredkovateľa a Súhrnný výkaz z pohľadu DPH v roku 2024Garancia

26.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Chcela by som Vás poprosiť o informáciu, ako by sa mal riešiť nasledovný problém: SZČO zaregistrovaná na DU ako daňovník § 7 o DPH - poskytuje služby v štátoch EU - od roku 2022 - podával štvrťročne súhrnný výkaz za výkony v EU - podľa vystavených faktúr na odberateľov z EU - ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra z roku 2023 a jej zaúčtovanie z pohľadu DPH v roku 2024Garancia

25.4.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Otázka: Prišla mi faktúra z 30.11.2023. Evidovali sme ju 23.04.2024. Ide o slovenskú faktúru. Môžem si uplatniť DPH do 04/2024 a faktúru naúčtovať do nákladov 2024? Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty Pohľad autora na problematiku: Odpočítanie ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zálohová faktúra vs. ostrá faktúra z pohľadu DPH od zahraničného dodávateľa v roku 2024Garancia

24.4.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Otázka: Častokrát sa v praxi stretávam s tým, že pri faktúre od zahraničných dodávateľov neviem, či ju mám zaúčtovať ako zálohovú faktúru alebo ako čiastkovú faktúru. Je prosím Vás niekde v zákone definované, čo považujeme za zálohovú faktúru? (pri slovenských dodávateľoch tento ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vláda schválila Program stability SR na roky 2024 až 2027Garancia

24.4.2024, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Ministri na dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Dolnej Krupej schválili Program stability 2024. Z pohľadu Ministerstva financií SR (MF SR) ide o mimoriadne dôležitý dokument, ktorý určuje ekonomické a rozpočtové plány Slovenskej republiky na najbližšie 3 roky. Program stability ministerstvo financií ...

Sociálna poisťovňa pozýva svojich klientov na Slovensko-maďarský poradenský deň o dôchodkoch do KomárnaGarancia

24.4.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Poistenci a poberatelia dávok dôchodkového poistenia, ktorí pracujú alebo pracovali v Maďarskej republike a na Slovensku, budú mať príležitosť prediskutovať si svoje dôchodkové záležitosti na jednom mieste. Vo štvrtok 9. mája 2024 sa uskutoční poradenský deň o dôchodkoch v priestoroch pobočky Sociálnej ...

Uplatnenie, nárok na DPH za služby taxi firmou BOLT v roku 2024Garancia

23.4.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Otázka: Ako máme za účelom posúdenia DPH pri faktúrach od Estonskej prepravnej digitálnej platformy Bolt postupovať, keď dopravcom sú rôzne napr. české s.r. spoločnosti , alebo živnosti. Na faktúrach máme uvedené naše identifikačné čísla, DIČ DPH a zo strany Boltu je uvedené DIČ EE102090374 ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zrušenie registrácie pre DPH u zahraničnej osobyGarancia

22.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Zahraničná osoba, registrovaná pre daň podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) ako platiteľ dane: môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona o DPH, ak odôvodnene predpokladá, že bude v tuzemsku ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyArchív

25.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby (1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Archív

1.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ...

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiekArchív

18.2.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál § 16 (1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

31.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál § 49 Odpočítanie dane platiteľom (1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. (2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

30.10.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos; Ing. Zuzana Sidorová § 69 (1) Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Facility management

3.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, doc. Ing. Viera Somorová PhD.

Facility management je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť riadenia podporných činností v organizácii. Cieľom aplikácie facility managementu v spoločnosti je dosiahnuť zefektívnenie prevádzky firmy a zníženie nákladov na podporné činnosti – zníženie prevádzkových nákladov pri ich vyššej kvalite. Výsledným efektom je bezproblémový priebeh základnej činnosti organizácie. Čo je ale dôležitejšie, facility management vytvára pre manažment skvelú príležitosť na získanie nového prístupu a zvládanie meniacich sa požiadaviek na úspešné riadenie podporných činností v budúcnosti. To predpokladá nielen skúsenosti z praxe, ale aj kvalifikáciu a vedomosti v oblasti facility managementu ako podmieňujúceho faktora profesionálneho facility managementu. Cieľom školenia je získať základné znalosti z oblasti facility managementu. Predmetom školenia je: Facility management ako nástroj skvalitnenia riadenia podporných činností organizácie Kľúčové indikátory úspešného facility managementu Znalosti a kompetencie, ktoré sa využívajú pri aplikácii facility managementu v organizácii Prihláška tu!

Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2024

6.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Školenie týkajúce sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 26.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV