dnes je 29.1.2023

Najnovšie

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesačného na štvrťročnéGarancia

27.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Ak sa platiteľ rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok podľa § 77 ods.2 ZDPH , je povinný oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom splnil časovú aj obratovú podmienku pre uplatňovanie štvrťročného zdaňovacieho obdobia. Zmena zdaňovacieho ...

Malá zásielka tovaru neobchodného charakteruGarancia

27.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Vychádzajúc z § 48 ods.14 ZDPH v znení účinnom od 1.1.2023 sa malou zásielkou tovaru neobchodného charakteru na účely § 48 ods. 2 písm. a) zákona o DPH rozumie zásielka tovaru zasielaná bezodplatne z tretieho štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak je zasielaná príležitostne ...

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuGarancia

27.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Režim prenesenia daňovej povinnosti v tuzemsku Režim prenesenia daňovej povinnosti je založený na princípe, že v prípade poskytnutia plnenia platiteľom inému platiteľovi daň z pridanej hodnoty nepriznáva osoba, ktorá plnenie poskytla, ale príjemca daného plnenia. Funguje to obdobne ako pri obstaraní ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby - opravnené subjektyGarancia

25.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Pre uplatňovanie osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d ZDPH sa môže rozhodnúť len platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH, t. j. zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ak ...

Novinka v DPH pri krádeži majetku po 1.1.2023Garancia

25.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Počnúc 1. januárom 2023 sa ustanovuje spôsob určenia výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži zákonom presne vymedzeného majetku (majetok v obstarávacej cene nižšej ako 1700 eur, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, kúpený na iný účel ako ďalší predaj), pričom sa uplatní zákonná ...

Zvláštní režimyGarancia

25.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zvláštne režimy Tento text je venovaný zvláštnym režimom, ktoré upravujú niektoré špeciálne oblasti ekonomickej činnosti iným spôsobom, než je tomu pri bežne uskutočňovaných plneniach. Ide najmä o najčastejšie sa v praxi vyskytujúci režim pre obchodníkov s použitým tovarom, umeleckými dielami, zberateľskými ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na odpočet daněGarancia

23.1.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Nárok na odpočet daneZákladné ustanovenia § 72 a § 73 ZDPH Uplatňovanie odpočtu dane riešia ustanovenia § 72 až § 79e zákona o DPH. Všetky tieto ustanovenia týkajúce sa uplatňovania odpočtu dane však vychádzajú z dvoch základných ustanovení zákona o DPH, a to § 72 a § 73, v ktorých sú uvedené základné ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny pri registrácii za platiteľa DPH od 1.1.2023Garancia

20.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Posledná novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2023 okrem iného priniesla vybraným skupinám zdaniteľných osôb možnosť rozhodnúť sa, či sa po presiahnutí obratu 49 790 eur zaregistrujú pre daň, alebo nie. Ide o zdaniteľné osoby, ktoré uskutočňujú výhradne činnosti oslobodené od dane ...

Znížená sadzba DPH pre gastrosektorGarancia

20.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Od 1. januára 2023 začala platiť znížená sadzba dane na 10%, ktorá sa okrem iného vzťahuje aj na reštauračné a stravovacie služby. Keďže ide o dočasnú podporu gastrosektora, je dôležité poznamenať, že toto opatrenie má obmedzenú účinnosť do 31. marca 2023. Ďalšia novela zákona o DPH schválená ...

Oznamovacia povinnosť ohľadom bankového účtuGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Je fyzická osoba – živnostník povinný oznámiť správcovi dane číslo bankového účtu, na ktorom sústreďuje peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti? Odpoveď: Legislatívna úprava: -> Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Archív

1.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ...

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuArchív

27.1.2022, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Režim prenesenia daňovej povinnosti v tuzemsku Režim prenesenia daňovej povinnosti je založený na princípe, že v prípade poskytnutia plnenia platiteľom inému platiteľovi daň z pridanej hodnoty nepriznáva osoba, ktorá plnenie poskytla, ale príjemca daného plnenia. Funguje to obdobne ako pri obstaraní ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Sadzby dane v roku 2022Archív

27.1.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Juraj Válek, PhD. Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane, znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na vybrané druhy tovarov. Znížená sadzba dane sa uplatňuje konkrétne na základné potraviny, knihy ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyGarancia

11.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková § 19 (1) Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, 83 ) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon okrem výdavku (nákladu) vynaloženého ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pripravované zmeny v oblasti DPH v roku 2023Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH”) je momentálne v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Nosnou časťou novely je povinná transformácia smernice Rady EÚ 2020/284 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

13.2.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

1.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

8.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novinky v problematike DPH v roku 2023

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 28.2.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v problematike DPH v roku 2023

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 28.3.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
január 2023
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.1.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV