Daňový kalendár
január 2019
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Zákon č. 3692018 Z.z., ktorý mení zákon o DPH od 1.1.2019

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2019Garancia

10.1.2019, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument SMERNICA OBCE .......................... č. xxx/20xx O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Obec .............. (ďalej len „verejný obstarávateľ”) ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Smernica o vybavovaní sťažností a petícií podaných obciGarancia

7.1.2019, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Článok 1 Úvodné ustanovenie Táto smernica, ktorú vydáva obec v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

PokladnicaGarancia

7.1.2019, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Smernica upravujúca spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu v NOGarancia

7.1.2019, Ing. Jana Vršková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Názov organizácie:     Názov internej smernice:   Spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu   Poradové číslo smernice:     Vypracoval:     Schválil:     Dátum ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Smernica pre výkon základnej finančnej kontrolyGarancia

7.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Smernica pre výkon základnej finančnej kontroly je spracovaná v zmysle zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v Smernici len zákon ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Smernica o vybavovaní sťažností a petícií podaných obciGarancia

7.1.2019, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Článok 1 Úvodné ustanovenie Táto smernica, ktorú vydáva obec v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zúčtovanie faktúry pri vystavení na meno zamestnanca v roku 2019Garancia

4.1.2019, Ing. Ivana Jackaninová, daňový poradca Audit Tax Consulting, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer
Náš zamestnanec objednal tovar cez e-shop a tovar sme vyzdvihli osobne v predajni. Úhrada bola cez doklad z ERP ako úhrada faktúry bez vyčíslenia DPH a nie ako úhrada za konkrétny tovar. Faktúra ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Index daňovej spoľahlivosti pre daňové subjekty v roku 2019Garancia

2.1.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančná správa zavádza do praxe Index daňovej spoľahlivosti. Finančná správa začne rozposielať daňovým subjektom oznámenia o pridelení benefitov. Takéto oznámenia finančná správa zašle v zmysle zákona iba svojim klientom, ktorí splnili ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 4 Registračná povinnosťGarancia

1.1.2019, Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 4 ods. 1 Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDPH § 4c Zábezpeka na daň (Zrušený zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2019)Garancia

1.1.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer § 4c Zrušený zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2019. Počnúc rokom 2019 sa zo zákona o DPH úplne vypúšťa inštitút zábezpeky na daň. Je to z dôvodu, že sa v dotrajšej praxi vykázal ako neefektívny v rámci boja ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Pripravovaná novela zákona o DPH od 1.1.2019Archív

13.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu DPH v roku 2018Archív

27.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytnutí služby za protihodnotu je potrebné v prvom rade určiť, kde je miesto dodania služby . Zákon o DPH upravuje miesto dodania služby v § 15 a § 16 , pričom v § 15 ustanovuje ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

24.1.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zásade vyplýva dodávateľovi - platiteľovi DPH povinnosť platiť daň z ustanovenia § 69 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ”zákon o DPH“) a to v prípadoch, keď dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. V  ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Najčastejšie chyby pri prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

11.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 69 ods. 2 Zákona o DPH: Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2019 Z.z. novela op. č. 419/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2019 v čiastke č. 1)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

4.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

7.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

10.6. - 12.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

4.2. - 6.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: