Daňový kalendár
október 2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
o obsahuje žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie v roku 2018

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Dodanie tovaru od firmy registrovanej podľa § 6 zákona o DPH v roku 2018Garancia

12.10.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V ktorom riadku sa zobrazí v daňovom priznaní DPH dodanie tovaru od firmy registrovanej podľa § 6 zákona o DPH. Na faktúre je vyčíslená slovenská DPH. Vstupuje táto čiastka aj do kontrolného výkazu? Odpoveď: Pravdepodobne ste spoločnosti ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia prepravy tovaru z Talianska z pohľadu DPH v roku 2018Garancia

12.10.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša firma, platca DPH, sprostredkovala prepravu tovaru z IT na SK. Prepravca SK (ktorý prepravu skutočne vykonal) nám prepravu vyfakturoval s DPH. Naša firma má uvedenú prepravu refakturovať objednávateľovi prepravy zo Švajčiarska. Ako ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poskytovanie služieb do USA z pohľadu DPH v roku 2018Garancia

11.10.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská spoločnosť, s. r. o., A, poskytuje služby sortírovania materiálu americkej spoločnosti. Americká spoločnosť dodáva materiál do slovenskej spoločnosti, s. r. o., B. Služba je vykonaná v slovenskej spoločnosti, s. r. o., B. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Ďalšie údaje ktoré musí obsahovať žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie v roku 2018

11.10.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať okrem údajov z § 55b ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ...
viac

Otázky a odpovedeGarancia

10.10.2018, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra za technické zhodnotenie majetku nájomcu z pohľadu DPH v roku 2018Garancia

10.10.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nájomca (právnická osoba, platca DPH) so súhlasom prenajímateľa (právnická osoba, platca DPH) zhodnotil na začiatku 5-ročného nájmu v roku 2013 prenajaté priestory o 100 000 EUR + DPH. Z faktúry za TZ si nájomca uplatnil DPH. So súhlasom ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Exekučné konanie vo svetle DPHGarancia

9.10.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Exekučná činnosť je predmetom zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v z. n. p. (ďalej iba „Exekučný poriadok, EP ”). Keďže problematika exekučného konania z aspektu dane z pridanej hodnoty nie je predmetom ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie dverí a kľučiek do zahraničia z pohľadu zákona o DPH v roku 2018Garancia

9.10.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prosíme Vás o podrobnejšie vysvetlenie k otázke dodania dverí a kľučiek do Francúzska. Naša spoločnosť, ktorá je platcom DPH v SR, odoslala externou dopravnou spoločnosťou do Francúzska dvere a kľučky pre spoločnosť, ktorá je platcom DPH vo ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Čo obsahuje žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie v roku 2018

9.10.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na obsah žiadosti o vrátenie dane sa primerane vzťahuje § 55b ods. 2 až 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pričom žiadosť o vrátenie dane sa nepovažuje za podanú, ak tieto údaje neobsahuje. ...
viac

ÚvodníkGarancia

8.10.2018, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážení čitatelia, ako sme už informovali v ostatnom období, pripravujú sa zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov od roku 2019. Ing. Juraj Válek, PhD. pripravil podrobný prehľad o tom, čo sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Pripravovaná novela zákona o DPH od 1.1.2019Archív

13.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zmeny v prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

24.1.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zásade vyplýva dodávateľovi - platiteľovi DPH povinnosť platiť daň z ustanovenia § 69 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ”zákon o DPH“) a to v prípadoch, keď dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. V  ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad nadobudnutia tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPHArchív

26.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci február 2018 tieto dodávky: 1. dodanie tovaru v SR pre slovenských podnikateľov (faktúry) Základ dane 10 500 EUR, DPH 2 100 EUR, kontrolný výkaz A.1 2. Kúpa tovaru od slovenských podnikateľov ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
  • 260/2018 Z.z. novela op. 472/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 261/2018 Z.z. novela op. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 272/2018 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 273/2018 Z.z. novela op. č. 740/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

3.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

12.12. - 14.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

7.11. - 9.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: