dnes je 16.7.2024

Input:

Konsignačný sklad v ČR a DPH

21.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.1 Konsignačný sklad v ČR a DPH

Ing. Alena Zábojová


Otázka:

V rámci trojstranného obchodu dodával slovenský subjekt ako I. odberateľ (vykonával aj prepravu) tovar od nemeckého I. dodávateľa, českému subjektu-II. odberateľ. V súčasnosti český podnikateľ nastolil voči slovenskej s.r.o. požiadavku na zriadenie konsignačného skladu v areáli jeho závodu. Išlo by aj v tomto prípade o trojstranný obchod ? Ak áno, ktorým momentom nastáva povinnosť uvádzať transakciu do súhrnného výkazu, naskladnením alebo fakturáciou po výdaji zo skladu ? Ak nie, o aký druh obchodu by sa jednalo ?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Trojstranný obchod

Trojstranný obchod je upravený v § 45 zákona o DPH. Trojstranný obchod je taký obchod, na ktorom sa zúčastňujú tri osoby, ktoré sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený