dnes je 16.7.2024

Input:

Intrastat hlásenia a prah oslobodenia z pohľadu DPH

23.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.15 Intrastat hlásenia a prah oslobodenia z pohľadu DPH

Ing. Ján Mintál

Intrastat – predstavuje štatistický systém, prostredníctvom ktorého sa sledujú tovarové obchodné operácie medzi členskými štátmi Európskej únie. V podmienkach Slovenskej republiky to znamená štatistické zisťovanie o dovozoch a vývozoch tovarov uskutočnených medzi Slovenskou republikou a  členskými štátmi na základe mesačných hlásení v štatistickom zisťovaní Intrastat-SK podľa Prílohy č. 1 kódu 2103 Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 425/2023 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026.

Pod dovozom tovaru v rámci EÚ sa rozumie vstup tovaru na územie Slovenskej republiky, ktorý bol pôvodne vyvezený z iného členského štátu, pričom ide o:

  • tovar EÚ, okrem tovaru, ktorý je v tranzite medzi členskými štátmi,

  • tovar, ktorý nie je tovarom EÚ, pôvodne prepustený v členskom