dnes je 29.9.2022

Vznik daňovej povinnosti pri cezhraničnom nadobudnutí tovaru v roku 2022Garancia

24.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vznik daňovej povinnosti pri cezhraničnom nadobudnutí tovaru v roku 2022Garancia

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Preradenie automobilu do osobného užívania z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uplatnenie inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty v roku 2022Garancia

24.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

21.2.2022, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účelyGarancia

13.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 33 Daňový bonusGarancia

12.1.2022, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 39 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom daneGarancia

12.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyGarancia

11.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 5 Príjmy zo závislej činnostiGarancia

10.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 9 Príjmy oslobodené od daneGarancia

10.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dlhodobý drobný hmotný a nehmotný majetokArchív

15.12.2021, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Neskladovateľné položky materiáluArchív

9.12.2021, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Cezhraničná organizácia koncertu z daňového pohľadu v roku 2021Garancia

30.11.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 47 Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služiebGarancia

16.11.2021, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenájom rodinného domu zahraničnou osobou z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.10.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie a fakturácia tovaru v Českej republike z pohľadu DPH v roku 2021Archív

29.9.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Informácie k novele daňového poriadku s účinnosťou od 1. januára 2022 (I. časť)Garancia

18.9.2021, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Cezhraničná organizácia kultúrnych podujatí z pohľadu DPH v roku 2021Archív

31.8.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj tovaru na diaľku a elektronické služby od 1. júla 2021Archív

25.8.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 52zzj - Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2021Garancia

11.8.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Špecifiká daňovej kontroly pri dani z pridanej hodnotyArchív

29.7.2021, Ing. Klára Klabníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Možnosť uplatnenia zvýšeného superodpočtu od základu dane za rok 2021Archív

29.7.2021, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Špecifiká daňovej kontroly pri dani z pridanej hodnotyArchív

23.7.2021, Ing. Klára Klabníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Cezhraničné poskytnutie montáže z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Cezhraničné vystavovanie faktúr za služby z pohľadu DPH v roku 2021Archív

28.5.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

PríkladyArchív

26.5.2021, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Informácia o legislatívnom návrhu daňového poriadku a niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2022Archív

26.5.2021, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosťGarancia

11.5.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 43 Daň vyberaná zrážkouGarancia

10.5.2021, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Neuhradené záväzky z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov v roku 2021Archív

21.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovareGarancia

21.4.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 56 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátuGarancia

20.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 2 Základné pojmyGarancia

6.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

K novým podmienkam pre povolenie odkladu platenia dane určené finančným riaditeľstvom pre rok 2021Archív

30.3.2021, Ing. Božena Jurčíková, Ing. Peter Jurčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj a prenájom novopostavených domov z pohľadu DPH v roku 2021Archív

29.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Stanovenie režimu DPH na cezhraničné špedičné služby v roku 2021Archív

29.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poskytovanie služieb súdneho exekútora z pohľadu DPH v roku 2021Archív

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Legislatívne zmeny daňového poriadku na základe noviel v r. 2020 a účinné v rokoch 2020, 2021 a 2022Archív

8.2.2021, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus