dnes je 16.7.2024

Input:

Vykazovanie samozdanenia pri dovoze k DP DPH

28.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.2 Vykazovanie samozdanenia pri dovoze k DP DPH

Ing. Zuzana Sidorová


Otázka:

Ako sa bude vykazovať samozdanenie pri dovoze ? Bude nový riadok v DP ?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Prijatím pripravovaných zmien zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH”) sa zmeny dotknú viacerých paragrafov, a to konkrétne § 25, § 49 a § 79.

Od 01.07.2025 môže uplatňovať samozdanenie pri dovoze tovaru:

  • Platiteľ, usadený v SR a na účet ktorého sa podáva colné vyhlásenie, ktorý má v čase vzniku daňovej povinnosti pri dovoze tovaru do tuzemska:

    •  pridelené IČ DPH podľa § 4 alebo § 4b (DPH skupina);

    •  účinné povolenie, ktorým sa udeľuje status schváleného hospodárskeho subjektu.

Pohľad autora na problematiku:

Vzhľadom na skutočnosť prijatia navrhovaných zmien v priebehu posledných mesiacov, vzor daňového priznanie zatiaľ nie je zverejnený na