dnes je 30.9.2022

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciouGarancia

19.9.2022, Ing Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti na DPH pri dodaní stavebných prác od 1. 1. 2016 - Vykazovanie a príkladyZáznamGarancia

15.11.2016, Ing. Stanislav Krajčír IB Grant Thornton Consulting, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:03

Prístupné pre: DPH profi plus

Fakturácia realizácie výstavby rodinného domu z pohľadu DPH v roku 2017

30.1.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenos daňovej povinnosti v roku 2017

18.9.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktúra s prenosom daňovej povinnosti konečnému odberateľovi v Maďarsku

13.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve v roku 2017Archív

21.7.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemské samozdanenie stavebných prác

23.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj inžinierskych sietí a pozemku PO a FO z pohľadu DPH v roku 2020Archív

29.4.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2021Archív

28.6.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Povinnosti osôb povinných platiť daň správcovi dane v roku 2018

3.4.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2021Archív

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2020Archív

21.2.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Osoby povinné platiť daň správcovi dane v roku 2020 v prípade vybraných činnostíArchív

31.3.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenos daňovej povinnosti v roku 2017

8.6.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v problematike DPH v roku 2017ZáznamGarancia

28.2.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:18:16

Prístupné pre: DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti v roku 2017Archív

19.5.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHGarancia

16.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Náhrada spôsobenej škody z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

30.5.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť v roku 2022Garancia

19.7.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti na stavebné práce v roku 2018

24.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva

21.3.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť v roku 2022Garancia

9.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Realizácia stavebných prác pre zahraničnú spoločnosť z pohľadu DPH v roku 2021Archív

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vystavovanie faktúr pri prenose daňovej povinnosti v roku 2016

16.6.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť platiť daň príjemcovi plnenia v roku 2018

9.4.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemské samozdanenie z pohľadu kontrolného výkazu v roku 2016

19.1.2016, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodanie lešenárskych prác od maďarského platiteľa DPH v roku 2020Archív

29.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykonávanie zemných prác z pohľadu prenosu daňovej povinnosti v roku 2021Archív

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Kontrolný výkaz k DPH v roku 2016

24.10.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti na stavebné práce v roku 2017Archív

22.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti pri stavebných činnostiach v roku 2018

29.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

21.2.2022, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiekGarancia

18.2.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti za poskytnuté služby v roku 2017Archív

24.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti za poskytnuté služby v roku 2017

9.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o DPH od 1.7.2021

19.8.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 55 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľaGarancia

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Záväzne stanovisko finančného riaditeľstva v roku 2019Archív

26.7.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomGarancia

31.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 8 Dodanie tovaruGarancia

29.1.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus