dnes je 21.4.2024

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciouGarancia

26.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciouArchív

19.9.2022, Ing Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachArchív

31.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj inžinierskych sietí a pozemku PO a FO z pohľadu DPH v roku 2020Archív

29.4.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia nákladov na výstavbu plota z pohľadu DPHGarancia

25.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve v roku 2017Archív

21.7.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachArchív

31.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Povinnosti osôb povinných platiť daň správcovi dane v roku 2018Archív

16.4.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2021Archív

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2020Archív

21.2.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2021Archív

28.6.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Osoby povinné platiť daň správcovi dane v roku 2020 v prípade vybraných činnostíArchív

31.3.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenos daňovej povinnosti v roku 2017Archív

19.5.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť v roku 2022Archív

9.8.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť v roku 2022Archív

19.7.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Náhrada spôsobenej škody z pohľadu DPH v roku 2022Archív

30.5.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHArchív

16.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie lešenárskych prác od maďarského platiteľa DPH v roku 2020Archív

29.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Tuzemské samozdanenie stavebných prác pri viacerých plneniachArchív

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemské samozdanenie stavebných prác pri viacerých plneniach v roku 2023Archív

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachArchív

11.12.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Realizácia stavebných prác pre zahraničnú spoločnosť z pohľadu DPH v roku 2021Archív

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti na stavebné práce v roku 2017Archív

22.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykonávanie zemných prác z pohľadu prenosu daňovej povinnosti v roku 2021Archív

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

30.10.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiekArchív

18.2.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenesenie daňovej povinnosti za poskytnuté služby v roku 2017Archív

24.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v zákone o DPH od 1.7.2021

19.8.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 55 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľaGarancia

30.10.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

31.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Záväzne stanovisko finančného riaditeľstva v roku 2019Archív

26.7.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 8 Dodanie tovaruArchív

2.12.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Mgr. Adam Korkos, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 38 Dodanie a nájom nehnuteľnostiArchív

2.12.2022, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Mgr. Adam Korkos, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie nehnuteľnosti v roku 2019Archív

14.1.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodanie a nájom nehnuteľnosti oslobodené od dane v roku 2020Archív

28.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preradenie bytu z osobného užívania do vlastníctva spoločnosti z pohľadu DPH v roku 2021Archív

30.11.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie a nájom nehnuteľnosti v roku 2020Archív

24.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2023Archív

11.8.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti v roku 2017Archív

21.8.2017,  Ing. Ivana Glazelová , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj nehnuteľností z pohľadu oslobodenia od DPH v roku 2021Archív

14.12.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Čo sa nepovažuje za dodanie tovaru a služby v roku 2019Archív

6.2.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj parkovacieho státia - z pohľadu DPHArchív

13.11.2023, Mgr. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie a nájom nehnuteľnosti v roku 2020Archív

24.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer