dnes je 16.7.2024

Input:

Podávanie daňového priznania pri nesplnení registračnej povinnosti k DPH po 1. januári 2025

17.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.11 Podávanie daňového priznania pri nesplnení registračnej povinnosti k DPH po 1. januári 2025

Ing. Ján Mintál

Schválená novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) s účinnosťou od 1. januára 2025 prinesie zmeny aj v rámci problematiky povinností zdaniteľných osôb, ktoré si nesplnili registračnú povinnosť k DPH.

V zmysle nového znenia § 78 ods. 9 zákona o DPH sa ustanovuje povinnosť tuzemskej zdaniteľnej osobe a zahraničnej zdaniteľnej osobe v postavení platiteľa dane, ktoré si nesplnili registračnú povinnosť, podať v chronologickom poradí daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie počnúc prvým zdaňovacím obdobím, za ktoré z dôvodu nesplnenia tejto povinnosti nepodali daňové priznanie v základnej lehote ustanovenej v § 78 ods. 2 zákona o DPH. Zároveň platiteľ dane,