dnes je 16.7.2024

Input:

DPH z pohľadu dokladu ERP

29.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.3 DPH z pohľadu dokladu ERP

Ing. Zuzana Sidorová


Otázka:

Doklad z ERP, ktorý bude obsahovať všetky údaje predpísané podľa § 74 ZDPH napr. za 500 eur bude DPH uznaný?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Vzhľadom na pripravované zmeny v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH”) sa navrhuje zníženie sumy, do ktorej sa doklad vyhotovený z e-kasy alebo tankovacieho automatu považuje za zjednodušenú faktúru na maximálnu hodnotu 400 Eur (vrátane DPH) bez ohľadu na spôsob úhrady.

Pohľad autora na problematiku:

Ak bude doklad z e-kasy alebo tankovacieho automatu vyhotovený na sumu vyššiu ako 400 Eur (vrátane DPH), nebude možné ho považovať za zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3 písm. b), a teda zároveň z neho nebude možné uplatniť právo na odpočítanie DPH.

Medzi dôvody zníženia hornej hranice patria sprísnenie podmienok práva na odpočítanie dane