dnes je 6.12.2019
Najnovšie

Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode a oslobodenie prepravných služieb v roku 2020Garancia

29.11.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode a oslobodenie prepravných služieb podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Ak sú splnené podmienky pre trojstranný obchod, prvý odberateľ nie je povinný ...

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2020Garancia

28.11.2019, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., nezávislý člen medzinárodnej siete Crowe Global, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada Slovenskej republiky dňa 15. októbra 2019 schválila novelu (ďalej len: „Novela”) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

28.11.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočítavanie dane na vstupe z pohľadu zákona o DPH v roku 2019Garancia

28.11.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma poskytujúca sprostredkovanie úveru pre PO a FO, je to ich hlavná činnosť a zároveň poistenia všeobecného druhu (je to vedľajšia činnosť/príležitostná) dostala z DÚ upozornenie na registráciu na DPH. Podľa § 39 a § 37 sú tieto služby ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Kúpa apartmánu ako nebytového priestoru z pohľadu odpočtu DPH v roku 2019Garancia

28.11.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naša spoločnosť, platca DPH, zvažuje v roku 2019 kúpu apartmánu v polyfunkčnom dome. Apartmán bude podľa informácií developera zapísaný na liste vlastníctva ako “nebytový priestor - apartmán“. Polyfunkčný dom bude dostavaný a kolaudovaný v ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Výkon daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov v praxiGarancia

28.11.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecne k výkonu daňovej exekúcie vykonávanej správcom dane Daňová exekúcia - je nútený výkon, ktorým správca dane vymáha zaplatenie daňového nedoplatku alebo zníženie daňového nedoplatku, zaplatenie iných peňažných plnení uložených ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj pozemku fyzickej osobe z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

28.11.2019, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platca dane predáva fyzickej osobe stavebný pozemok. V kúpnej zmluve je dohodnuté, že náklady za vyhotovenie znaleckého posudku, ktorý obstaral predávajúci znáša kupujúci. Zároveň je v zmluve dohodnuté, že návrh na vklad do katastra ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daň z ubytovania v zahraničí a jej účtovanie v roku 2019Garancia

28.11.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako správne zaúčtovať daň z ubytovania v zahraničí? K dispozícii máme faktúru za ubytovanie, ktorá bude účtovaná mimo cestovného príkazu. Pohľad autora na problematiku: Na Vašu otázku je potrebné odpovedať tak, že iný pohľad je na daň z  ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2020Garancia

27.11.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak ...

Komentár k ZDP § 2 Základné pojmyGarancia

27.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2 Na účely tohto zákona sa rozumie a) daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, b) predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12 , c) ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v roku 2019Garancia

13.2.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Najčastejšie chyby pri prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

11.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa § 69 ods. 2 Zákona o DPH: Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Klasifikácia produkcie na účely zaradenia do odpisových skupín v roku 2016Garancia

31.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Produkcia, ktorá sa nemôže v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) zahrnovať do daňových výdavkov podnikateľských subjektov jednorazovo, ale postupne vo forme ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

6.2.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2019 v praktických príkladoch

10.12. - 12.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

 

Daňový kalendár
december 2019
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
16.12.2019 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
On-line rozhovor
Darček k Vášmu predplatnému
Pripravovaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.januára 2020
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV