dnes je 20.5.2024

Input:

Daňová kontrola a práva daňovníka

12.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.2 Daňová kontrola a práva daňovníka

Ing. Ján Mintál

Náležitosti daňovej kontroly sú legislatívne upravené predovšetkým prostredníctvom ustanovení § 44 a § 45 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej iba „daňový poriadok”).

Kontrolovaný daňový subjekt (tzn. subjekt, u ktorého sa vykonáva daňová kontrola) má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane právo:

a) na predloženie:

  • písomného poverenia zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly,

  • služobného preukazu zamestnanca správcu dane, okrem zamestnanca správcu dane, ktorým je obec,

Samotný výkon daňovej kontroly je realizovaný zamestnancami správcu dane, ktorí sa musia pri začatí daňovej  kontroly preukázať poverením od správcu dane. Z poverenia by malo byť zrejmé, ktorý zamestnanec bude daňovú kontrolu vykonávať (minimálne v rozsahu mena a priezviska) a v akom rozsahu