dnes je 20.5.2024

Input:

Zásada rovnosti procesného postavenia daňových subjektov

15.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.3 Zásada rovnosti procesného postavenia daňových subjektov

Ing. Ján Mintál

Základné zásady platia pre celú správu daní, teda aj pre úkony, ktoré nie sú daňovým konaním. Zásady ako základné pravidlá sú dôležitým prostriedkom pri správnej interpretácii ustanovení zákona o správe daní i ostatných daňových zákonov. Zásady sú nielen deklaráciou všeobecných princípov vyplývajúcich z ústavy alebo právnej teórie, ale obsahujú aj zásady typické pre daňové právo, ako napríklad zásada neverejnosti konania. Na základe istých zásad je upravené vyberanie daní, ktorému predchádza daňové vymeriavanie. Ide o zásady, ktorých hlavným cieľom je splniť základné ciele zdanenia. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej iba „daňový poriadok”) nemá vo svojich ustanoveniach vymedzený presný počet daňových zásad, keďže sa môžu meniť. Zásady