Daňový kalendár
september 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Faktúra za sprostredkovanie ubytovania z pohľadu DPH v roku 2018Garancia

12.9.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská firma A (platiteľ DPH v SR) zabezpečí pre firmu B (tiež platiteľ DPH v SR) ubytovanie pre zamestnancov firmy B v Taliansku. Faktúru za ubytovanie vystaví slovenská firma A firme B, pričom ubytovanie bude fakturovať talianska ...
viac

Účtovanie DPH pri nákupe pohonných hmôt v zahraničí v roku 2018Garancia

10.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako zaúčtujeme DPH zo zahraničných bločkov? Konkrétne ide o nákup pohonných hmôt. Odpoveď: V § 19 ods. 3 písm. k) bod 3. a 4. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov uvádza, že daňovým výdavkom je aj daň z pridanej hodnoty: - bod 3 - ak ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia cestovných nákladov v roku 2018 z pohľadu DPHGarancia

10.9.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, pričom pri prefakturovaní služby , ktorá je predmetom dane z pridanej hodnoty, platiteľ dane uplatňuje k cene dodanej služby príslušnú daň, tzn., že si nárokuje ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočítanie DPH z faktúry za opravu auta v roku 2018Garancia

10.9.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnej dobe je možné automobil opodstatnene považovať za neodmysliteľný článok podnikateľskej činnosti. Predstavuje totiž činiteľ, ktorý podnikateľom umožňuje efektívnejšie využívať čas, sprostredkovane môže predstavovať jeden z faktorov ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné vystavenie dobropisu z pohľadu zákona o DPH v roku 2018Garancia

10.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prepravná spoločnosť nám ako odberateľovi omylom vystavila faktúru za služby, ktorú sme zaúčtovali a uplatnili si odpočet DPH. Faktúra mala byť vystavená na dodávateľa tovaru. K uvedenej faktúre nám prepravná spoločnosť vystavila dobropis s ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj vozidla do zahraničia z pohľadu DPH v roku 2018Garancia

10.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť s. r. o. ide predávať automobil, ktorý bol zaradený v majetku spoločnosti. Vozidlo bolo obstarané v roku 2012. V roku 2012 bol uplatnený odpočet DPH. V rokoch 2013 - 2017 spoločnosť uskutočňovala zdaniteľné príjmy, ktoré boli v  ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prenos daňovej povinnosti pri obstaraní mobilného telefónu v roku 2018Garancia

10.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijali sme faktúru od dodávateľa v režime prenesenia daňovej povinnosti ( § 69 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty). Ide o mobilný telefón do spotreby. Môže byť faktúra zaúčtovaná s prenesením daňovej povinnosti? ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Povinnosti platiteľa dane pred zrušením registrácie podľa zákona o DPH v roku 2018

7.9.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké sú povinnosti platiteľa dane v poslednom zdaňovacom období pred zrušením registrácie za platiteľa dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť ...
viac

Daňové priznanie k DPH pri nesprávne vystavenej faktúre v roku 2018Garancia

5.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prosíme Vás o radu pri oprave dokladu. Dňa 25. 5. 2018 sme vystavili klientovi faktúru za služby - základ dane + DPH = 130 € + DPH. Klient až po upozornení v auguste o nezaplatení faktúry reagoval, že faktúru nezaplatí, lebo je vystavená na ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uvádzanie storno bločku z ERP v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze v roku 2018Garancia

3.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vystavili sme doklad z registračnej pokladne zákazníkovi za predaj tovaru v mesiaci máj, no zákazník tovar vrátil, tak sme mu vystavili storno bloček a peniaze vrátili. Môžeme tento doklad zahrnúť súhrnne do tržieb z registračnej pokladne ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Zmeny v prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

24.1.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zásade vyplýva dodávateľovi - platiteľovi DPH povinnosť platiť daň z ustanovenia § 69 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ”zákon o DPH“) a to v prípadoch, keď dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. V  ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Klasifikácia produkcie na účely zaradenia do odpisových skupín v roku 2016Garancia

31.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Produkcia, ktorá sa nemôže v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) zahrnovať do daňových výdavkov podnikateľských subjektov jednorazovo, ale postupne vo forme ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Kontrolný výkaz DPH pre rok 2018Garancia

25.1.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe ustanovenia § 78a ods.1 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) je platiteľ dane povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pripravovaná novela zákona o DPH od 1.1.2019Garancia

13.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
  • 260/2018 Z.z. novela op. 472/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 261/2018 Z.z. novela op. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

3.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

12.12. - 14.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

7.11. - 9.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: