Daňový kalendár
júl 2018
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Prevádzkareň z pohľadu DPH v roku 2018

 

Facebook

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

ÚvodníkGarancia

16.7.2018, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážení čitatelia, v rámci tohto vydania časopisu DPH aktuálne vás upozorňujeme na pripravované zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH od 1. 1. 2019. Aktuálne sa pripravovaná novela zákona o DPH nachádza v medzirezortnom pripomienkovom ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Osobitná úprava uplatňovania dane v roku 2018

16.7.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. ak ustanovenia týkajúce sa osobitnej úpravy uplatňovania dane nestanovujú inak, na miesto dodania služby, vznik daňovej povinnosti, základ dane, opravu základu dane, prepočet cudzej ...
viac

TémaGarancia

13.7.2018, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
2018.13.1.1 Pripravovaná novela zákona o DPH od 1.1.2019 Ing. Ivana Glazelová Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pripravovaná novela zákona o DPH od 1.1.2019Garancia

13.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Internetový obchod a DPH v roku 2018Garancia

13.7.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z právneho hľadiska možno internetový obchod označiť ako prenos prejavov vôle, súvisiacich s jednaním o určitom obchode, resp. uzatvorením obchodnej zmluvy, ktoré sú sčasti alebo úplne prenášané prostredníctvom počítačov prepojených ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia služby v cudzom mene v roku 2018Garancia

13.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dobrý deň, ako správne určiť režim DPH pri refakturácii služby v cudzom mene a na cudzí účet v pomere 1:1 t.j. bez odmeny resp.bez marže. prijatá faktúra, SK platca DPH, hodnota 1 200 EUR cena s DPH, SK DPH na vstupe 200 EUR refakturácia ...
viac

Otázky a odpovedeGarancia

12.7.2018, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
2018.13.2.1 Vyplnenie daňového priznania k DPH pri trojstrannom obchode v roku 2018 Ing. Ivana Glazelová Prijali sme faktúru od nášho zahraničného dodávateľa, ktorý tentokrát uviedol informáciu, že ide o trojstranný obchod a on je prostrednou osobou. Uvedie sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vyplnenie daňového priznania k DPH pri trojstrannom obchode v roku 2018Garancia

12.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijali sme faktúru od nášho zahraničného dodávateľa, ktorý tentokrát uviedol informáciu, že ide o trojstranný obchod a on je prostrednou osobou. Uvedie sa v našom DP k DPH táto faktúra na riadkoch 13 a 14? Odpoveď: Podľa § 45 ods. 1 zákona ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podanie daňového priznania FO a daňového priznania k DPH pri pozastavení živnostiGarancia

12.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník - platca DPH, účtujúci v sústave JÚ, pozastavil živnosť od 25. 10. 2017. Na účely zistenia základu dane považoval pozastavenie ako skončenie podnikania a v daň. priznaní k dani z príjmu za r. 2017 upravil - zvýšil základ dane ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Bezodplatné vyradenie majetku z účtovníctva z pohľadu zákona o DPH v roku 2018Garancia

12.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Manželia - spoločníci jednej s. r. o. začali v roku 2008 rekonštruovať vlastnú súkromnú nehnuteľnosť pre potreby s. r. o. V tom čase tam s. r. o. prevádzkovala svoju činnosť - bez nájomnej zmluvy. Do konca roka zaúčtovali na účet 042 cca 26 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Najčítanejšie

Zmeny v prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

24.1.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zásade vyplýva dodávateľovi - platiteľovi DPH povinnosť platiť daň z ustanovenia § 69 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ”zákon o DPH“) a to v prípadoch, keď dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. V  ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novela zákona o DPH od 1.1.2018 - aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPHGarancia

10.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tuzemský prenos daňovej povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH Podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH je platiteľ , ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016Archív

26.5.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri dodaní tovaru zo SR do iného členského štátu (s výnimkou dodávok nových dopravných prostriedkov), je potrebné rozlišovať, komu sú dodávky tovaru určené. Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba registrovaná pre daň, dodávka tovaru je oslobodená ...
viac

Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a KV v roku 2016 (časť I.)Archív

2.8.2016, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Do daňového priznania k DPH sa uvádzajú iba tie zdaniteľné obchody, pri ktorých vznikla povinnosť platiť daň v tuzemsku, t. j. s miestom dodania v tuzemsku. Zdaniteľné obchody s miestom dodania mimo tuzemska sa do daňového priznania neuvádzajú. Poznámka ...
viac

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyGarancia

31.3.2017, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19/1 (prvá a druhá veta zákona) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Dodanie tovaru, ak si tovar prevezme odberateľ v závode dodávateľa ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách – v praktických príkladoch

6.9.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií. Získate aj informácie o evidovaní tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, vzhľadom na povinnosť CK a CA od 1.4.2015 evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice...Prihláška tu!

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2018 v praktických príkladoch

6.8. - 8.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia...Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018

7.11. - 9.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela a odborníci z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvomdaňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný...Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: