dnes je 21.4.2024

Najnovšie

Zmena účtovného obdobia na hospodársky rok 2024Garancia

18.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Daňovník oznámil správcovi dane zmenu účtovného obdobia na hospodársky rok od 1. júna do 31. mája nasledujúceho roka. Aký to bude mať vplyv na zdaňovacie obdobie k dani z príjmov? Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v roku 2024Garancia

17.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Daňovník prerušil podnikanie od 1. marca 2024 do 28. februára 2025. Po podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie, ktoré sa skončilo 29. februára 2024, podal daňové priznanie v zákonnej lehote, t. j. do 31. marca 2024. Daňovník následne dňa 10. apríla ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nedostatky odvolania voči rozhodnutiu správcu dane v roku 2024Garancia

16.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ podal odvolanie proti rozhodnutiu  správcu dane vo veci vyrubenia dane. K odvolaniu však nepredložil listinné dôkazy, ktoré boli uvedené ako prílohy k odvolaniu a v odvolaní neuviedol navrhované zmeny alebo zrušenie rozhodnutia. Správca dane zaslal výzvu na odstránenie ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zásada rovnosti procesného postavenia daňových subjektovGarancia

15.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Základné zásady platia pre celú správu daní, teda aj pre úkony, ktoré nie sú daňovým konaním. Zásady ako základné pravidlá sú dôležitým prostriedkom pri správnej interpretácii ustanovení zákona o správe daní i ostatných daňových zákonov. Zásady sú nielen deklaráciou všeobecných princípov ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová kontrola a práva daňovníkaGarancia

12.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Náležitosti daňovej kontroly sú legislatívne upravené predovšetkým prostredníctvom ustanovení § 44 a § 45 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej iba „daňový poriadok”). Kontrolovaný daňový subjekt (tzn. subjekt ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dôkazné bremeno pri odpočte DPHGarancia

11.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Predovšetkým je potrebné uviesť, že daňové subjekty majú povinnosť plniť si svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu v súlade s hmotnoprávnymi predpismi, pričom zistenie, či si tieto povinnosti splnili, je účelom daňového konania. Podľa § 2 ods. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkGarancia

11.4.2024, Mgr. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Tamila Chui Vážené čitateľky, vážení čitatelia, v aktuálnom čísle časopisu –  Dane, práva a povinnosti  – sa dočítate o dôkaznom bremene pri odpočte DPH . Daňové subjekty majú povinnosť plniť si svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu v súlade s hmotnoprávnymi predpismi, pričom zistenie, či si tieto ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ČlánkyGarancia

9.4.2024, Mgr. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Tamila Chui ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

9.4.2024, Mgr. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Tamila Chui ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Sociálna poisťovňa zvyšuje starobné dôchodky a predčasné starobné dôchodky pracujúcim dôchodcom za rok 2023Garancia

3.4.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 160 tisíc starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov. Ide o skupinu tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2023. Sociálna poisťovňa zvýšenie vykoná automaticky, nie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyArchív

25.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby (1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Archív

1.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ...

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

31.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál § 49 Odpočítanie dane platiteľom (1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. (2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nezaplatená pohľadávka z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

29.6.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: SZČO, jednoduché účtovníctvo, štvrťročný platca DPH. Ešte v roku 2021 sme vystavili faktúru na firmu - s. r. o. za služby s plošinou. Do dnešného dňa faktúru evidujeme ako pohľadávku - nezaplatená faktúra. Firma - s. r. o. sa dnes ozvala, aby sme vystavili na faktúru vystavenú ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiekArchív

18.2.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál § 16 (1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované ...

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

INTRASTAT – v roku 2024

13.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Faktúra - daňový a účtovný doklad

20.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Milan Kúdela

Získajte cenné informácie o náležitostiach faktúr, opravách a dopĺňaní daňových dokladov, storne, či úprave daňových dokladov. Na faktúru sa pozrieme i z pohľadu INCOTERMS. Prihláška tu!

Verejné obstarávanie v roku 2024

22.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Martina Galabová

Školenie v uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje jednotlivé inštitúty vo verejnom obstarávaní  a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane úprav podľa aktuálnych noviel zákona o verejnom obstarávaní. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v zákone o DPH v roku 2024

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 30.4.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV