dnes je 16.7.2024

Input:

Spresnenie a doplnenie pravidiel pri predaji podniku z pohľadu DPH od 1. marca 2024

8.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.4 Spresnenie a doplnenie pravidiel pri predaji podniku z pohľadu DPH od 1. marca 2024

Ing. Ján Mintál

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 28. júna 2023 zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o premenách”), ktorý v článku XVI s účinnosťou od 1. marca 2024 (ďalej len „novela zákona o DPH”) menil a dopĺňal zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”).

V ustanovení § 10 zákona o DPH došlo k precizovaniu odseku 1, v zmysle ktorého nadobúdateľ podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku, ktorý je platiteľom alebo sa stane platiteľom zo zákona podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH, sa na účely uplatňovania práv a povinností vyplývajúcich zo zákona o DPH počnúc 1. marcom 2024