dnes je 16.7.2024

Input:

Miesto dodania vymedzených služieb od 1.1.2025

10.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.6 Miesto dodania vymedzených služieb od 1.1.2025

Ing. Ján Mintál

V zmysle prvej vety ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) platí, že ako miesto dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb, ako napríklad služieb na výstavách a veľtrhoch, vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových služieb a vstupu na tieto podujatia, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.

Počnúc 1.januárom 2025 sa v dôsledku schválenej novely ustanovuje, že ak sa kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a podobné služby, ako napríklad služby na výstavách a veľtrhoch, vysielajú alebo iným spôsobom virtuálne sprístupňujú, miestom dodania týchto služieb, vrátane s nimi