dnes je 16.7.2024

Input:

Zmeny pri odpočte DPH pri nadobudnutí tovaru z IČŠ od 1.1.2025

9.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.5 Zmeny pri odpočte DPH pri nadobudnutí tovaru z IČŠ od 1.1.2025

Ing. Ján Mintál

Schválená novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) s účinnosťou od 1. januára 2025 prinesie zmeny aj v rámci problematiky uplatnenia práva na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu. V zmysle ustanovenia § 51 ods. 1 písm. c) zákona o DPH v súčasnom znení môže právo na odpočítanie dane platiteľ uplatniť, ak pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) zákona o DPH má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu. Počnúc rokom 2025 si však platiteľ dane, ktorý nadobudol v tuzemsku tovar z iného členského štátu, bude môcť uplatniť právo na odpočítanie dane v zdaňovacom období, v ktorom z tohto nadobudnutia tovaru vznikla daňová povinnosť, aj v prípade, ak nemá do podania príslušného daňového