dnes je 27.3.2023

Input:

Zastupovanie v správe daní na základe plnomocenstva

20.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.1 Zastupovanie v správe daní na základe plnomocenstva

Ing. Ján Mintál

Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca (rodič neplnoletého daňového subjektu, osvojiteľ neplnoletého daňového subjektu) alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. V tej istej veci môže mať daňový subjekt, zákonný zástupca alebo opatrovník len jedného zástupcu. Zástupcom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, ako aj právnická osoba.

Osoba, ktorej splnomocniteľ udeľuje plnomocenstvo, musí byť spôsobilá k právnym úkonom v plnom rozsahu, nestačí, aby mala spôsobilosť k právnym úkonom obmedzenú. Ak by fyzická osoba nebola spôsobilá k právnym úkonom, nemôže byť zástupcom, a teda ak by jej bola udelená plná moc, bola by neúčinná.

Plnomocenstvo na zastupovanie sa teda